03 september 2014

28.08.2014 esitatud Arupärimine. Albu Valla 2014 aasta eelarves oli kavandatud alates 1. juulist 2014 võtta tööle täiskoormusega koduhooldustöötaja ning selleks on planeeritud ka rahalised vahendid valla eelarvesse.Hr Kalju Kertsmik
Albu vallavanem

ARUPÄRIMINE

Albu valla hooldustöötaja puudumine

Albu Vallavolikogu 27.12.2013 määrusega nr 11 muudeti Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu määrates hooldustöötaja koormuseks 1. Täiskoormusega hooldustöötaja pidi tööle asuma 1. juulist 2014. Valla eelarves on selleks ka vahendid ette nähtud, samuti on olemas koolitatud inimene, kes selle teenistuskoha võiks täita.

Kuna vaatamata vajadusele ei ole praegu Albu vallas ühtegi hooldustöötajat, siis soovime teada, miks ei täideta vallas sotsiaalhoolekandeseaduses, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Albu vallavolikogu 19.12.2003 määruses nr 29 „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Albu vallas“  toodud kohustusi?

Palume arupärimisele esitada faktidega põhjendatud vastus kirjalikult, kuid suuliselt volikogu järgmisel istungil.


VL Ühtlane Arengu nimel:

Ester Valdvee
Aune Suve-Kütt
Teele Roosimägi
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar