22 jaanuar 2014

Pöördun vabandusega enda valijate poole


Nimel otsustasin ajutiselt peatada oma volikogu liikme volitused, seda siis 1. augustini 2014.a.
Valmisliidu „Ühtlane Areng” nimekirjas on tulemustelt järgmine Claire Miljukova – kes ei saanud volikogu liikmena tööd alustada kuna on endiselt Albu vallavalitsuse ametnike kooseisus ning hetkel rasedus- ja sünnituspuhkusel. Nimekirja järgmine kandidaat – Heikki Ubaleht loobus volikogu liikme kohast kuna tema töökorraldusest tulenevalt ei saa ta kahjuks piisavalt volikogu tegevuses osaleda. Meie nimekirja järgmine – Janno Rodendau hindas oma võimalusi ning otsustas selle perioodi olla volikogu liige.
Seega juba 30. jaanuaril osaleb volikogu koosolekul minu asemel Janno Rodendau. Mina jätkan endiselt valimisliidu liikmena.
Valimisliidu liikmete kiituseks pean ütlema, et enne volikogu arutatakse kogu meeskonnaga volikogusse tulevad teemad läbi ning need neli inimest: Hirvo Rannu, Ester Valdvee, Tanel Liiva ja nüüd siis Janno Rodendau esindavad kogu meie valimisliidu valijaskonda.

Üleskutse:
Kui on neid, kes meie tegevust on kõrvalt jälginud ja juba täna tahaks meie valmisliiduga liituda ning üheskoos meiega valla tegevust puudutavaid teemasid arutada ja siis volikogusse viia, andku mõnele meie liikmele teada ning tema käest saab juba infot, kus ja millal me järgmine kord kohtume.

Miks ma ikkagi oma volitused peatasin: volikogusse kandideerisin uskusin, et me kõik, uued volikogu liikmed seisame ühe eesmärgi eest – Albu valla kodanike  õigused ja paremad võimalused eluks Albu vallas. Kahjuks olen nüüd veendunud päris nii see siiski ei ole – kuid pingeline olukord mõjutab minu igapäeva tööd ja elu (tervist). Seega otsustasin hetkel veidi rahulikumas tempos võtta volikogu liikme tegevust ning astuda esireast taha poole.

Parimate soovidega Aune Suve-Kütt

06 jaanuar 2014

Valla 2014 aasta eelarve ootab ettepanekuid

Kopeerin siia kutse Albu valla kodulehelt.
Kasutage oma kodaniku õigust ning tehke ettepanekuid

Albu valla põhimääruse § 16 lg 3 kohaselt peab eelarve vastuvõtmiseks volikogu läbi viima vähemalt kaks lugemist. Pärast esimest lugemist võivad valla elanikud, asutuste juhid, külavanemad, valitsuse ja volikogu liikmed vähemalt kahe nädala jooksul teha eelarve eelnõusse muudatusettepanekuid koos põhjenduste ja katteallikate äranäitamisega. Muudatusettepanekud esitatakse volikogu majanduskomisjonile, kes vaatab need läbi ja esitab omapoolse seisukohaga volikogule.
Albu Vallavolikogu 27. detsembri 2013. a istungil lõpetati Albu valla 2014. aasta eelarve eelnõu esimene lugemine ja määrati muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 21. jaanuar 2014. a. Muudatusettepanekuid võib esitada e-postile albu.vald@albu.ee või kirjalikult Albu Vallavalitsuse postiaadressil Järva-Madise küla 73409 Albu vald.

Albu valla 2014. aasta eelarve eelnõu leiate siit

Jüri Kommusaar, volikogu ja majanduskomisjoni esimees

05 jaanuar 2014

27.12.2013 Albu Vallavolikogu istungist lühike kokkuvõte

Vallavolikogu istung 27.12.2013

Jüri Kommusaar: õnnitleme Anita Hominit ja Ester Valdveed sünnipäeva puhul
Päevakord: sobib kõigile (vastuväiteid pole)

1)      Esindajad Maapäevale
Jüri Kommusaar: Seni oli vallavanem ja volikogu esimees. Kas ka edaspidi?
Hirvo Rannu: Teen ettepaneku Aado Oherdi  või Taemar Pai asemel nimetada ikkagi volikogu poolne asendaja.
Jüri Kommusaar: Kelle siis?
Hirvo Rannu: Ester Valdvee
Jüri Kommusaar: mis teised arvavad?
Jaak Madison: olen Hirvoga nõus, et üks asendusliige võiks volikogust olla.
Hääletamine- kõik poolt.

2)      Kinnisasja omandamine
Kalju Kertsmik: Omanike esindaja pakub vallale korteri 1 euroga sotsiaalvarjupaiga jaoks. Kuna varjupaik seda korterit juba kasutab, oleks mõistlik sellistel tingimustel see korter ära osta.
Hirvo Rannu: Kas sellega lisandub vallale kulutusi?
Kalju Kertsmik: 1€+ notari kulud
Ester Valdvee: Kuidas siiani tasuti?
Kalju Kertsmik: Vald kandis ainult kommunaalkulud.
Hääletamine- kõik poolt.

3)      Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine.
Ester Valdvee: Miks hooldustöötaja koht luuakse alles 1.juulist, kui seda inimest on kohe vaja?
Kalju Kertsmik: Kuna Olga Krabi läheb veebruari algusest pensionile, siis meil on vaja uus inimene otsida ja me eeldame, et leiame selleks ajaks.
Ester Valdvee: Aga vajadus on juba täna!!!!
Kalju Kertsmik: Noh, eks me siis peame selle üle vaatama.
Ester Valdvee: Siis tuleb määruse §2 teine pool maha võtta, et määrus jõustuks aasta algusest.
Aune Suve-Kütt: Miks on Noorsootöö- ja haridusspetsialisti haridusnõue kesktasemel?
Kalju Kertsmik: ei oska öelda.
Aune Suve-Kütt: noorsootöö spetsialist saab eriala omandades rakendusliku kõrghariduse.
Jüri Kommusaar: Hästi, muudame ära.
Hääletamine – kõik poolt.

4)      Maamaksusoodustuse kehtestamine
Helve Saar: kohalik omavalitsus võib tiheasustusalal täiendavalt maamaksust vabastada riikliku pensioniseaduse alusel pensionit saava isiku kuni 0,15ha ulatuses.
Ester Valdvee: Kas selleks peab muutma maamaksu laekumine prognoosi?
Helve Saar: Ei pea, sest meil oli juba eelmisel aastal sama süsteem, lihtsalt mõned maksumaksjad olid nii korralikud, et maksid maamaksu rohkem kui vaja.
Jüri Kommusaar: Kas on teisi ettepanekuid?
Hääletamine – kõik poolt.

5)      2013. aasta kolmas lisaeelarve
Ester Valdvee: Ikka on sama probleem, et seletuskirjas on lahti kirjutamata mis mida tähendab.
Kalju Kertsmik: Külli Taalkis on kõik väga hästi lahti kirjutanud.
Tulud:
Riigilõivudest 2500€, seotud põhiliselt Tammsaare uue lauda ehitustoimingutega.
Töötukassalt 946€ palgatoetus Ahula Sotsiaalsele Varjupaigale. Üks töötaja lahkus töölt ning tema asemel võeti tööle üks töötu ja töötukassa maksab siis palgatoetust.
Lauljad, tantsijad 2400€ Rahvatantsu ja Rahvamuusika seltsilt ning Eesti Kooriühingult Laulu ja tantsupeol osalemiseks.
Toimetulekutoetust taotleti riigilt juurde 2200 €
Vähendamised:
Planeeringualane tegevus: 2188€ kuna planeeringu tegemise periood on pikk, siis kaartide tegemise summa jäi kasutamata.
Intressikulu: 2700€ kuna euribor on madal siis jäi üle.
Algkoolide kohamaksud: 2551€ kuna õpilased vallast lahkunud, siis teistele KOV-le vähem makstav summa.
Gümnaasiumide kohamaksud: 3700€ kuna õpilased vallast lahkunud, siis teistele KOV-le vähem makstav summa.
Sotsaalkorter Männil: 1900€ majaga ühele poole ei saadud, ei nähta vajadust sinna kulutada.
Kulud:
3500€ Vallavalitsuse töötasud, arvutid, (Kalju Kertsmiku puhkusetasu), Diana Kuusemaa lõpparve.
Ester Valdvee: Diana Kuusemaa palk pidi ju üle jääma.
Kalju Kertsmik: Maksime selle asemel Egle Tiitsmale 75% ulatuses Diana Kuusemaa asendamise eest.
Hirvo Rannu: Kuidas on see võimalik, et inimene täidab 1,75 kohta?
Kalju Kertsmik: Inimesed on erineva töövõimega.
Hirvo Rannu: Miks Sa siis ütled, et töö on tegemata?
Kalju Kertsmik: Ega ta siis kõike ei jõua.
Muud kulud 300€ pangateenused, juriidilised teenused.
Tänavavalgustus: 1087€ Remont ning Järva-Madise lõigu ehitus.
Rahvamajadele: 600€ laulupeo jaoks.
Sport: 1082€ jalgpallitreening kaks korda nädalas ühe korra asemel ja elektri kulu 2/3 planeeritust suurem.
Ester Valdvee: Jalgpalli trenni raha oli ju olemas.
Kalju Kertsmik: Planeeritud oli ühe trenni jaoks, aga tegelikult oli rohkem.
Marika Tamtik: Nõudlust oli lihtsalt rohkem.
Ester Valdvee: Kas seda siis planeeriti?
Lasteaedade kohamaksud: 1876€ väljaspool valda lasteaedades käivate laste jaoks.
Kalju Kertsmik: Lasteaedade kohamaksud nendele, kes on läinud mujale lasteaedadesse, aga ei ole ennast meie vallast välja registreerinud.
Albu põhikool: 1800€ Laulupeo jaoks.
Põhikoolide kohamaksud: 1824€ väljaspool valda koolis käivate laste eest.
Koeru Hoolduskeskus: 616€ Eakate sotsiaalhoolekande teenused Koeru sotsiaalkeskusele kuna Ahulas polnud kohta.
Ahula sotsiaalne varjupaik: 3500€ töötukassalt palgatoetus, toitlustus ning ravimid.
Hirvo Rannu: Kas sotsiaalvarjupaigas praktikant asendab seda, kes ära läks?
Kalju Kertsmik: Jah, seal koos Marika Tuhermiga seitse inimest.
Hirvo Rannu: Kas see inimene jääb pärast palgatoetusperioodi lõppemist varjupaika tööle?
Kalju Kertsmik: seal on vaja erioskustega inimest.
Hirvo Rannu: Kas ta jääb lahkunud inimese asemele tööle?
Kalju Kertsmik: Jah.
Toimetulekutoetus: 2200€ riigilt juurde taotletud.
Kohustuste tasumine: 2700€ kuna KIKi projektiga kohe ei olnud tasumisgraafikut.
Jüri Kommusaar: Küsimusi? Ettepanekuid?
Aune Suve-Kütt: Kas saaks tulevikus vältida aasta eelarve päeval eelarve tegemist? Tundub kentsakas teha tagantjärele eelarvet?
Hääletamine- kõik poolt.

6)      2014.aasta eelarve
Jüri Kommusaar: Kas teeme lugemise seletuskirja põhiselt?
Ester Valdvee: Seletuskiri on teistsugune.
Jüri Kommusaar: No teeme siis eelarvepõhiselt.
(Külli Taalkis selgitab kuidas koostas seletuskirja)
Ester Valdvee: Kas koolitoidu rahaga tuleb välja?
Kalju Kertsmik: Pole tagasisidet, et ei tuleks.
Tulud:
Kalju Kertsmik: Tulumaks 5,2% rohkem kui 2013.aastal. Maamaks, riigilõivud, haridusasutuste tegevustulud, kultuuri- ja kunstiasutuste tulud.
Hirvo Rannu, Ester Valdvee: Kuidas on tagatud, et teatriprojekti tulud ja kulud on tasakaalus ja vald ei pea jälle 25000€ peale maksma?
Kalju Kertsmik: See on teine tükk ja Urmas Lennuk on ise juba nii kõva nimi.
Ester Valdvee: Valgehobusemäe tulude ja kulude pool ei klapi omavahel kõrvutades.
Kalju Kertsmik: KIKi ja terviseradade summad ei kajastu.
Ester Valdvee: Kui neid ei arvesta, ei klapi ikka.
Hirvo Rannu: Kalju Kertsmik, äkki räägid lahti?
Kalju Kertsmik: Jalgpall ja Lumelauakool on eraldi.
Ester Valdvee: Aga ikka ei klapi
Kalju Kertsmik: No eelarve teiseks lugemiseks väheneb Valgehobusemäel nii tulu, kui ka kulu pool.
Jüri Kommusaar: Kalju Kertsmik, vaata need numbrid üle ja anna järgmine kord teada.
Kalju Kertsmik: Ahula sotsiaalvarjupaiga tulud vähenevad. Kommunaaltulud, korterite tulud, transpordialane tulu, majandustulud: Toiduait (136384€), maavarad (92000€), raamatupidamiseteenus (4492+2913+450 bussipiletid), sihtfinants. KIK – puurkaev, SA Eesti terviserajad: sihtotstarbeliselt Valgehobusemäele
Hirvo Rannu: Kalju Kertsmik, räägi ka 3500 rida lahti.
Kalju Kertsmik: Vallateede toetus 57110€, raamatukogude toetus, tasandusfond, õpetajate tasud koos maksudega, õppevahendid, koolilõuna, peretoetus jne. Need numbrid ilmselt veel muutuvad (riik paneb paika).
Ester Valdvee: Põhivara müük pandud 0€? Aga Männi garaažid, Ahula töökojad.
Kalju Kertsmik, Jüri Kommusaar: Need on veel pooleli ja ei tahaks müüa nii, et pole selgust, mis neist saab.
Loodusvarad, saastetasud 0€, Vaba jääk hetkel 60000€ täpselt selgub 1.jaanuaril 2014 aastal.
Kalju Kertsmik: Eelarve väiksem sihtfinantseeringute osas.
Jüri Kommusaar: Ettepanekud tuludesse? Pole.
Kulud:
Kalju Kertsmik: Palgafondi tõus 5%, valdkonniti erinev. Volikogu töötasu 5%, volikogu assisteerimise tasu, vallavalitsus 5%
Ester Valdvee: Mina arvutasin 7,2%
Kalju Kertsmik: Ma täpsustan selle järgmiseks lugemiseks.
Administreerimise kulud(?), erisoodustuskulud, reservfond, planeerimistegevus, liikmemaksud, intressid, aktsiate ost (Järvamaa Haigla), politsei (majandamiskulud), ettevõtlustoetus, maakorraldus.
Ester Valdvee: Seletuskirjas on Männi kergliiklusteele teine number.
Kalju Kertsmik: On jäänud seletusse kirjutamata Seidla-Ahula kergliiklustee ettevalmistustööd. Need on koos. Teede hooldus. Autotransport: Arvo Rohusaare töö, turismi kulu, Järvamaa Arenduskeskus, kunstisuvi Albu Mõisas,
Toiduait: juhataja ettepanekust lähtutud
Ester Valdvee: Majandamiskulud +25%?
Kalju Kertsmik: Need on inventarikulud.
Aune Suve-Kütt: Inventar on eraldi.
Kalju Kertsmik: Elekter mõjutab seda, tõusis see aasta.
Ester Valdvee: Sõidukid – 34%, toiduained ka vähenevad?
Kalju Kertsmik: Liising lõppeb, mahud vähenevad?
Ahti Randmere: Üllatav, et Toiduaida adminiseerimise kulud on suuremad, kui Vallavalitsusel.
Kalju Kertsmik: See tuleb raamatupidamiseteenuse hinnast.
Hirvo Rannu: Millise rea peal on 25%, mis läheb Valgehobusemäele?
Kalju Kertsmik:.....?
Ester Valdvee, Aune Suve-Kütt: Miks need arvud erinevad Toiduaida ja Valgehobusemäe rea peal.
Jüri Kommusaar: kas Toiduaida kohta on küsimusi? Lähme edasi.
Kalju Kertsmik: Jäätmekäitlus.
Ester Valdvee: Kas kogus on suurenenud?
Aune Suve-Kütt: Sain aru, et kaks konteinerit vähem?
Külli Taalkis: Suuregabriidilised on nüüd mitu korda.
Kalju Kertsmik: Elamumajandus.
Ester Valdvee: Kellele töötasu?
Kalju Kertsmik: Indrek Tommulale kui ta remonti teeb
Kalju Kertsmik: Ma ei oskagi siin midagi öelda.
Ester Valdvee: Transpordikulu muutub?
Kalju Kertsmik: Kuldar Tammiku auto kulu läheb ¾ Vallavalitsuse rea pealt.
Hirvo Rannu: Palju tulu vee müügist on planeeritud ja palju sellel aastal oli.
Kalju Kertsmik: Oota, kohe vaatan.
Jüri Kommusaar: Teiseks lugemiseks vastab.
Ester Valdvee: Enam pole veemajanduse programmi. Tuleb asendada ...asutuse programmiga.
Kalju Kertsmik: Tänavavalgus – jooksev kulu, heakord – muru hooldus, trimmerdamine jne, kalmistud - , perearst – kommunaalkulud.
Ester Valdvee: Jaanuaris-veebruaris ainult on. Mis edasi?
Kalju Kertsmik, Jüri Kommusaar: Praegu on eelarves, kui muutub midagi, siis muudame eelarvet.
Kalju Kertsmik: Park Albus – istikud, lõikamine jne.
Hirvo Rannu: Personalikulusi enam pole?
Kalju Kertsmik: See aasta jah pole. Muusika huvikoolid – 1 õpilane, Albu Noortekeskus - , noorteüritused – kaks osalise koormusega juhendajat, laagrid, sõidukikulud.
Valgehobusemägi
Pumbamaja 50% (pumba hind 87000€), suusasild teisaldamine, töötasud, majandamiskulud. Kuna hooaeg lühenes, vähenevad töötasud teiseks lugemiseks.
Ester Valdvee: Rajatiste majandamiskulud, mis see on?
Külli Taalkis: Valgustus jne
Jüri Kommusaar: Kas on küsimusi?
Hirvo Rannu: rida 5511 mis kulud need on?
Kalju Kertsmik: Elektrikulude kasv (ilmselt teiseks lugemiseks väheneb).
Ester Valdvee: Mis need mitmesugused kulud on?
Külli Taalkis: Veeproovid.
Ester Valdvee: Nii palju?
Jüri Kommusaar: Täpsustame järgmiseks korraks.
Ester Valdvee: Kas Valgehobusemäe keskuse juhataja Maiu Mäe teab mis kulud need on?
Maiu Mäe: Ei tea!
Jüri Kommusaar: Edasi spordiklubid. Majanduskomisjonis otsustasime 250€ lapse kohta. Ambla toetus 1500€, nüüd lisas 3000€, Vargamäe lisaks üritused ja täiskasvanud, Biathlon – 1 õpilane, 250, lumelauaklubi SWB  - 2 õpilast 500€
Jüri Kommusaar: kas sobib 250 € lapse kohta?
Aune ja kõik teised arutavad kuidas on õige teha.
Aune Suve-Kütt: Kas taotluses on kirjas, mitu last käib?
Kalju Kertsmik: Ei ole teada.
Ahti Randmere: Kas Janno Rodendau teab?
Janno Rodendau: Ambla SK-s suusatreeningul 9 last+1 laps käib kord nädalas. Ambla esitas ka detailse eelarve kuhu ja kui palju on kulunud 2013.aastal.
Jüri Kommusaar: Edasi, sport. Tõstmine, sõidukite kulu, lumelauakool 5090€, jalgpalli trenn 751€, lumelauakooli transport 2042€
Ester Valdvee: Miks ei ole MTÜ all?
Jüri Kommusaar: raamtatukogud – töötasud, rahvamajad
Ester Valdvee: Töötasud tõusnud 7,2%
Kalju Kertsmik: Külli Taalkis teab paremini.
Külli Taalkis: Seal vist tuleb tundidega mingi vahe.
Jüri Kommusaar: Järgmine kord vaatame selle üle.
Kalju Kertsmik: Ringide töötasu on 4291€
Hirvo Rannu: Oskad, Kalju Kertsmik öelda ürituste peale planeeritud summat.
Kalju Kertsmik: 500€
Hirvo Rannu, Ester Valdvee: See on naeruväärne ja liiga vähe.
Kalju Kertsmik: Malle Lomp´iga oli juttu, ma ei oska öelda.
Hirvo Rannu: Tantsijad ei tulnudki seekord valla jõulupeole. Ka meie ei planeeri järgmisel korral osaleda, sest pole normaalne kui sa täidad õhtu programmi ning pead selle eest veel 5€ peale maksma.
Kalju Kertsmik: Minu teada täitis programmi Albu Rahvateater mitte koor.
Hirvo Rannu: Siis sa tead halvasti, sest koor esines samuti.
Aune Suve-Kütt: Aktiivsed inimesed ei tulnud kõik, kuna läheb liiga kulukaks terve perega tulla.
Kalju Kertsmik: Ma ei oska vastata, ma ei korraldanud seda pidu.
Vello Niinsalu: Olgu siis valla jõulupidu tasuta, või 1€ näo pealt
Hirvo Rannu: Ei ole õige, et Malle Lomp peab asju nii ajama. Teatri etendusi organiseerides omast taskust kõik kinni maksma ja pärast käima anuma ja paluma, et inimesed tuleks ning tema oma raha tagasi saaks.
Jüri Kommusaar: Ettepanek, et lükkame selle küsimuse edasi järgmiseks korraks.
Muuseum
Kalju Kertsmik: Sama, mis möödunud aastal.
Üritused, rahvamatk, teatriprojekt, perepäev jne.
VAHEPEAL LÄKS LAADAKS
Ester Valdvee: Pensionäride kulutused, kas ainult 1€?
Kalju Kertsmik: Ma võtsin aluseks tegelikult kulud, ma ei oska öelda.
Anita Homin: Kas keegi on käinud küsimas?
Jüri Kommusaar: Ei ole küsitud.
Kalju Kertsmik: MTÜ Üksmüts – 781€, Kaalepi Külaselts +22% suurem eelarve, kui eelmisel aastal.
Ester Valdvee: Ettepanek avaldada ka komisjonide koosseisud vallalehes ja lisada ka kodulehele komisjonide toimumise ajad.
Maiu Mäe: kuna noored teevad palju üritusi, küsisime külaseltsile rohkem. Aga kui ei saa, eks siis peab mujalt raha leidma.
Kalju Kertsmik: Vallaleht + 2%
Kogudus
Hirvo Rannu: Kuna kogudus järgmisest aastast võtab kalmistute hooldamise üle tegime vallale taotluse, kus soovisime tegevustoetuseks 3117€, kalmistuvahi töötasuks (miinimumpalk koos maksudega)5709€, kalmistute haljastamiseks 1289€. Ehk siis oli meie taotlus sama suur kui vald hetkel kalmistutele kulutab. Eelarves on meile antavat summat vähendatud 1748€ ja pandud peale kohustus teha kalmistule geoalus. Geoaluse hind on 1500€ hektar, uus kalmistu on mõni ruutmeeter alla kahe hektari ja sellele geoaluse tegemine maksab 3000€.
Kalju Kertsmik: Küsisin hinnapakkumise ja geoaluse tegemine maksab 1500 eurot.
Hirvo Rannu: See on 1 ha hind. Mul on täiesti juhuslikult see hinnapakkumine olemas mis vallale tehti. Saadan selle hinnapakkumise, mis sa said, ringi. Kõik võivad lugeda ja seal on selge sõnaga öeldud, et geoaluse hind on 1500€ hektar.
Aune Suve-Kütt: Praegune kalmistuvaht peaks andma kogudusele kalmistu üle koos dokumentidega.
Hirvo Rannu: Las ma nüüd räägin. Tegime taotluse vallale 10115.-, mis on vahi miinimumpalk + majandamiskulud. Reaalselt tegime töid siiani meie kogudusega.
Kalju Kertsmik: Siiani kalmistuvaht sai palka, aga tööd ei teinud.
Hirvo Rannu: Planeeritud raha eest ei ole võimalik geoalust teha, kuna pinda on 2 ha.
Kalju Kertsmik: Panen siia siis juurde, et 2 ha. Vaatame siis järgmine kord.
Jüri Kommusaar: Kas on veel midagi?
Aune Suve-Kütt: Kogudus ja Vallavalitsus peaks asjad omavahel selgeks rääkima.
Kalju Kertsmik: Lasteaedade kohamaksud nendele kes siin enam ei ela aga on siia sisse kirjutatud.
Ester Valdvee: Palju neid on?
Külli Taalkis Vist 4-5
Kalju Kertsmik: Koolid, Lasteaiad, tööjõukulude kasv, majandamiskulud
Ester Valdvee: Albu lasteaed – majandamiskulud + 46 %?
Hirvo Rannu: Seal tuleb ventilatsioon tööle saada
Kalju Kertsmik: Elektri kulu on 1500 eur suurem, äkki see ongi selleks.
Ahula Lasteaed- Algkool
Külli Taalkis: Ma pean ära minema.
Kalju Kertsmik: Ester küsi kohe Küllilt kui midagi veel vaja.
Ester Valdvee: Mis kulud need sellel real on?
Külli Taalkis: Need on tellitud transport, bussid jne.
Kalju Kertsmik: Remonditakse poiste tööõpetuse klassi ventilatsioon, palgakulude kasv sotsiaalpedagoogi jagu.
Aune Suve-Kütt: Vaatan, et Ahula kooli osa ja Albu kooli osa töötasud on praktiliselt samad, lastearvud aga on erinevad.
Hirvo Rannu: Kas on kalkuleeritud kui mõtekas on pidada kahte kooli vallas.
Kalju Kertsmi: Oleme mõelnud, et kui Ahulas kool ära kaotada on need lapsed ka Albu koolile kadunud.
LAAT
Ester Valdvee: Ahula kooli majandamiskulud – 25%, Albus -4%
Kalju Kertsmik: No uuesti remonditud ja soojustatud maja. Albus panime sama numbri nagu see aastagi.
Ester Valdvee: Mis kulu selle rea all on, kas uued arvutid?
Kalju Kertsmik: Internetivõrgu kaasajastamine 50 % ja teine 50% arvutid
Põhikoolide kohamaksud ja teiste koolide maksud.
Ester Valdvee: Liikmemaksud?
Kalju Kertsmik: Järvamaa Ühistranspordikeskus.
Ester Valdvee: Kas koolitranspordi alla käib ka vallasisenee liiklus – Niinsalu liinid?
Kalju Kertsmik: Jah
Noore spetsialisti toetus
Ester Valdvee: Kas seda on kasutatud?
Kalju Kertsmik: See aasta on kasutamata
Hariduse muud kulud? Ranitsatoetus, parimate õpilaste vastuvõtt, edukate sportlaste toetus, jne tunnustamine.
Hooldajatoetus:
Kalju Kertsmik: 11 hooldajat, kellele me maksame. Koduhooldus-peame teiseks lugemiseks üle vaatama. Sotsiaaltoetused peredele – sama mis eelmisel aastal, välja arvatud puuetega laste toetus, sellega peame veel tegelema.
Ester Valdvee: Mis sõidukite majandamiskulud need on?
Kalju Kertsmik: Koduõe transpordikulud
Ester Valdvee: Mis see on, Toiduained?
Kalju Kertsmik: See on töötutele, kes käivad tööl vahetevahel pargis jne.
Hirvo Rannu: Kas see töötu selle eest raha ei saa?
Kalju Kertsmik: Ta saab hea tuju ja toimetulekutoetuse.
Jüri Kommusaar: Sotsiaalne Varjupaik
Ester Valdvee: Sõidukite rida + 45 %?
Kalju Kertsmik: Elektriautode kasutus on osutunud kallimaks.
Kalju Kertsmik: Toimetulekutoetuse summa selgub jaanuaris, peretoetuste tegelik number ka jaanuaris.
Jüri Kommusaar: Kas on veel kellelgi küsimusi? Nüüd peab eelarve välja panema kodulehele. Ettepanek alates 7 jaanuar välja panna ja 30. jaanuar teha volikogu.

7) Vallavalitsuse informatsioon
Kalju Kertsmik: Perearst läheb Viljandisse alates 01.02.2014. Vallavalitsus koostöös terviseametiga proovib leida lahendust tekkinud olukorrale. Praegu ei ole veel midagi kindlat

8)      Arupärimine
Hirvo Rannu loeb ette arupärimise:
Juhindudes kohaliku omavalitsuse seaduse § 26 mille kohaselt on volikogu liikmel õigus saada volikogu ja valitsuse õigusakte, dokumente ja muud teavet. Samuti on volikogu liikmel õigus saada oma kirjalikule küsimusele vastus valla- või linnavalitsuselt või valla või linna ametiasutuselt 10 tööpäeva jooksul küsimuse esitamisest arvates.
Soovin saada selgitust järgmistele küsimustele:
1)      Miks keeldus Albu Vallavalitsus osalemast Järva-Madise Naabrivalve piirkonna loomisel?
2)      Palun selgitada: milline seos on käesoleva arupärimise punktis 1 nimetatu ning selle vahel, et Albu Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmeks nimetati IRLi poolt tahtliku kuriteo eest kehtiva karistusega isik?
Ühtlasi juhin tähelepanu sellele, et vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 26 lõikele 2 volikogu liikme poolt esitatud arupärimistele ja selgitustaotlustele ei laiene Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 5 lõige 9.
Vastust arupärimisele soovin kirjalikult ning suuliselt järgmisel korralisel Albu Vallavolikogu istungil.
02 jaanuar 2014

Diana Kuusemaa vastukiri, mis esitati 21.11.2013 volikogule suuliselt.

Albu valla sotsiaal- ja lastekaitsespetsialist Diana Kuusemaa  pöördus Vallavolikogu poole 2013 oktoobris seoses tekkinud suhtlus probleemidega. Kahjuks jäi sellel korral Diana volikogusse kutsumata, ning vallavanem Kalju Kertsmik kandis vastuse pöördumisele ette suuliselt. Meie valimisliidu Ühtlane Areng liikmed püüdsid teha märkmeid esitatud teemadest. Need teemad edastati ka Diana Kuusemaale, kes otsustas omal initsiatiivil veelkord antud teema volikogu ette tuua. 

KIITMINE- Ma ei kiida ennast, ma lihtsalt leian, et ma olen oma tööd hästi teinud. Ja ka Kalju on mulle seda varem öelnud. Tulemusliku ja hea töö eest sain ka preemiat 2012. a lõpus.
2013. KEVAD- Minu plaanid olid minna USAsse õppima ja tööle ning rääkisin sellest ka vallavanemale. Esitasin tõepoolest lahkumisavalduse, kuid kuna sain 2 nädalat enne ära lendu teada oma ema raskest haigusest, siis ei otsustasin, et jään oma ema kõrvale. Vallast tehti mulle ettepanek, et nad võtavad mu tööle tagasi. Ma olin nõus. Ja ma olen tänulik, et nad mulle selle võimaluse andsid. Kuna ema seisund oli vahepeal väga kriitiline ja me pidime palju aega arstide vahet käima, siis viibisin haigus ja hoolduslehel.
ESTER- Süüdistava telefonikõne sain Kaljult, kui viibisin emaga keemiaravis. Hiljem olukord lahenes ja Kalju lubas telefonis Ester Valdveele, et vabandab mu ees. Ta ei teinud seda.
EELARVE- minu eelarve täitumus 31.augusti seisuga oli 45,21%  Kui on midagi öelda selle kohta, et ma ei teinud oma tööd hästi, siis ma võin öelda, et jälgisin alati ka eelarvet, et oleks vahendeid mille eest maksta.
Huvihariduse toetusi maksab välja raamatupidaja- arutasime enne raamatupidaja ja vallasekretäriga, kas on võimalik antud määruse järgi toetust maksta - leidsime, et on.  Ka eelarves oli selle jaoks raha.
Huviharidus puudutab üleüldse hariduse valdkonda ja sellega peaks tegelema noorsoo- ja haridusspetsialist.
PUHKUSEPÄEVAD- Vallasekretäriga oli räägitud, et esitan puhkusepäevad tagant järgi, sest vastavalt keemiaravitsüklile pidin Tallinnas olema 1-3 päeva. Rääkisime sellest ka Kalju Kertsmiku kabinetis hiljem, kui lahkhelid tekkisid ja ma arvasin, et see küsimus sai siis vastuse.
MAAVALITSUS- Meil käis maavalitsuse kontroll, kes kontrollis lastekaitse pabereid – hiljem tuli märgukiri, kus olid kirjas puudused, mida ma koheselt ka täitma hakkasin. Inge Mihkelsaar ise ütles, et need ei ole minu tegemata tööd, vaid neid asju oleks pidanud hakkama tegema siis, kui lapsed peredest ära võeti. Dokumente ei olnud- puudu olid kõik juhtumiplaanid, tegevuskavad, arengukavad, kodukülastusaktid jne. Lugesin läbi kohtumaterjalid ja tegin tagantjärgi lastekaitsetööd, mida oleks pidanud tegema eelmised töötajad. Ma käisingi õhtuti perede juures- võtsin allkirju, panime paika plaane. Koostasin igale lapsele eraldi kausta nagu olema pidi. Minu töö valmis ennetähtaegselt. Dokumentide koopiaid maavalitsusse saates, ei pannud ma juurde kaaskirja, vaid ainult koopiad. Hiljem maavalitsusest kirjutati ning ma vabandasin, et kaaskirja juures ei olnud, samas vajalikud dokumendid jõudsid sinna õigeaegselt.
Millal pidi valmis olema: 27. veebruar.
Inge Mihkelsaar sai kätte: 23. jaanuar
Kaaskiri: 5. märts
HOOLDUTÖÖTAJA: Vallavanemaga oleme rääkinud hooldustöötajast, et seda oleks vallas vaja. Olen printinud välja ka naabervalla hooldustöötaja ametijuhendi ja käinud Katre Mägi juures sellel teemal vestlemas, samuti istusime koos Marika Tuhermiga ja rääkisime, mis võiks olla konkreetsed ülesanded koduhooldustöötajal. Otsest kuupäeva, millal see asi valmima pidanuks, ei olnud. Samuti ei olnud juttu ametijuhendi koostamisest, vaid sellest, et sellist inimest on vaja. Ja seda, et ma sellega tegelesin saavad tõestada nii Marika Tuherm kui ka Katre Mägi.
PUUETEGA LASTE PROBLEEM- Olen pakkunud lahendusi puudega lastega peredele- aidates koostada rehabilitatsiooniplaane, viies lapsi arsti juurde, aidates otsida vajalikke raviteenuseid. Ma leian, et abi ei ole üksnes toetuste maksmine.
TOIDUABI- Me rääkisime toiduabi jagamisest. Ma tunnistasin, et ma tegin selle jagamisel ka vigu, kuid kuna ei ole täpseid kriteeriume, mille järgi jagada, siis andsin kõikidele kes kohale tulid. Mõned inimesed ei saanud tulla ja helistasid ja ma viisin selle neile. Jah kindlasti oli ka inimesi, kes ilma jäid, kuid ma  leian et mul ei ole võimalik käia ukse tagant ukse taha ja küsida kas said. Eelisjärjekorras said suurpered ja toimetulekuraskustest perekonnad.
Rääkisin ka seda, et tulevikus, kui see peaks veel omavalitsuste jagada jääma, siis koostan kindlad nimekirjad, kes ja kui palju saavad. Ma tunnistan, et toiduabi jagamine ei läinud nagu plaanitult. Kogused olid meeletult suured ning ma andsin endast parima. Ma õppisin sellest ja olen järgmisel korral targem.
TOETUS VALLATÖÖTAJATELT- Küsisin isiklikult ühelt vallatöötajalt ja temaga ei ole minust räägitud ja minu kohta hinnangut ei ole ta andnud. Helve ja Riina toetus mul on ja nende arvates tegin ma oma tööd hästi. Nad on nõus selle koha pealt ka sõna võtma kui vaja.21.11.2013 Albu Vallavolikogu istungist lühike kokkuvõte

Hirvo Rannu ja Ester Valdvee püüdsid võimalikult palju volikogu koosolekul arutletud teemadest kirja panna. Kirjas ei ole kõik 100% toimunust, kuid põhiseisukohad ning arvamused on kirjas.

Jüri Kommussaar: Diana Kuusemaa avaldas soovi, osaleda volikogu koosolekul, et end kaitsta. Kuna Diana helistas 15. novembril, siis oli päevakord paigas, siis ei saanud seda enam lisada. Diana kuna Sa pole vastust saanud, kuidas ja mille vastu sa ennast kaitsed?
Kalju Kertsmik: Et olukord oleks võrdne lahkun koosolekult. Dianal ei ole võimalik minu vastust kuulata ei kuula ka mina tema vastust.
Hirvo Rannu: soovin, et seda protokollitaks.
Vello Kleitsman: Mis me siin vaidleme, las ta räägib ära ja saame asjaga edasi minna.
Jüri Kommussaar: Need kaks inimest, kes konfliktis on, ei taha omavahel kokku saada ja arutada. Kuidas te seda arutate teate ise, pole volikogu asi seda arutada. Nii oleme arutanud seitsme inimesega, kes siin laua taga istuvad.
Diana Kuusemaa: (Luges ette oma vastuse eelmisel koosolekul Kalju Kertsmiku vastuse ettekandmisel ülesmärgitud vääratele väidetele). Vastust saad lugeda
Vello Kleitsman: Jutt käis sellest, et kui ta on haiguslehel pole õige neid asju sel ajal arutada.
Jüri Kommussaar: Me kuulasime
Tanel Liiva: Miks Kertsmik lahkus?
Jüri Kommussaar: Seda ei pea arutama volikogu ees. Selleks on rohkem aega vaja.
Diana Kuusemaa: Me oleme omavahel rääkinud, ka Ene on juures viibinud.
Vello Niinsalu: Kas sa saad aru, et sul läheb omal ka raskeks. Kas sul omal on sellist tahet, et Kertsmikuga omavahel läbi rääkida. Volikogu pole kohtumaja.
Diana Kuusemaa: Ma olen seda proovinud kolm korda. Minu meelest on see laim, kui Kertsmik nii räägib.
Jüri Kommusaar: Seda pole mõtet enam rääkida.
Vello Kleitsman ja Marika Tamtik: Tuleb leida keegi kolmas, kes on kõrvaline ning on nõus selle juures seisma kui te kohtute.
Aune Suve-Kütt: Samal ajal kui vallavanem ei saa haiguslehel oleva inimesega suhelda saadab ta talle eelarve koostamise vormid koos tähtajaga.
Vello Kleitsman: Meie ei olnud juures ja ei tea kumb valetab.
Diana Kuusemaa: Mina tõin välja faktid. Ma ei tulnud siia kaklema.
Anita Homin: Kas tahad veel siin edasi töötada?
Diana Kuusemaa: Ma kardan, et see on korduv muster.
Jüri Kommussaar: Vallavanem on meie nimekirja kandidaat. Me istume päris palju koos ja ma viin selle jutu neile edasi.
Anita Homin: Mina sotsiaalkomisjoni esimehena leian, et komisjon toetab sotsiaalnõunikku.
Diana Kuusemaa: Aitäh, et andsite võimaluse end kaitsta.

1. Vallavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamine.
Jüri Kommussaar: Vastavalt päevakorrale läheme edasi. Ma ei tea, kus on Kalju ja kas ta tuleb ka või ei. Komisjonid on osa volikogu töömehhanismist. Valimised on läbi ja meie nimekiri on palju koos käinud ja palju juurde lisatud seni tehtule. Selge on see, et nimekiri, mis selle vastu võttis, tahab seda ka igal juhul täita. Ka vastasnimekiri ei ole veel selle programmi vastu, välja arvatud kergliiklustee ja Valgehobusemägi. Meie nimekiri sai muudetud IRL-iks. Võtsime selle riski, et kaotame hääli, aga tänu sellele saame võimaluse tuua vallale rohkem raha. Me ei ole ühiste poliitiliste huvidega. Komisjonide juurde: Komisjon võiks olla umbes 10-liikmeline, siis on tavaliselt 7 liiget kohal ja komisjon töövõimeline. Annan sõna komisjoni esimeestele, kes loevad ette nimed, keda nad komisjonis näevad. Esteri keskkonnakomisjon on kõige põnevam.
Ester Valdvee: Pole teie esindajat ega vallavalitsuse oma.
Jüri Kommussaar: Noh, loe ette, eks lisame vallavalitsuse oma sinna taha.
Ester Valdvee: Mul pole kirjalikku vormi.
Jüri Kommussaar: Sobib suuline.
Ester Valdvee: Teele Roosimägi, Heikki Ubaleht, Arvi Part, Aare Kabel, Kuldar Tammik, Helve Saar. Kuna enamus on Albu poolt, siis pärast läbirääkimisi andis nõusoleku Tiia Kollom.
Kalju Kertsmik: Kas ametnikega on räägitud?
Ester Valdvee: Ei, aga ilma nendeta ei saa.
Jüri Kommussaar: Kalju läheb kohe vaatab. Kas on kellelgi ettepanekuid või vastuväiteid?
Ahti Randmere: Volikogu liikmeid on siis ainult kaks.
Jüri Kommussaar: Ettepanek hääletada kõik liikmed koos. Palun Marika hariduskomisjon.
Marika Tamtik: Ettepanek 11 liikmeline: Maie Rambi, Egle Tiitsmaa, Kersti Kertsmik, Malle Lomp, Maret Alev, Tanel Liiva, Reet Kaljula.
Aune Suve-Kütt: Meilt oli veel kolm nime,
Marika Tamtik: Lihtsalt nimekirja pikkuse pärast jäid välja.
Jüri Kommussaar: Eks neid nimesid oli igast nimekirjast. Majanduskomisjon jääb 10-liikmeliseks, 6-8 käib ka kohal: Kalju Kertsmik, Taemar Pai, Helmi Šutova, Kuldar Tammik, Ado Oherd, Vello Niinsalu, Aare Kabel, Arvi Part. Kuna ametnikel on teatud valdkonnad, siis on hea kui nad seal on.
Tanel Liiva: Kas mina ei saa sinna nimekirja, ma oma harimise pärast sooviks.
Jüri Kommussaar: Pardi nimel saad.
Hirvo Rannu: Mina soovin, et Arvi Part jääks.
Jüri Kommussaar: Kalju, mis sa arvad, kui paneks ta Arvi asemel sisse?
Kalju Kertsmik: No asendusena võib ju käia.
Ahti Randmere: Asendusliikmeid komisjonidel pole.
Jüri Kommusaar: Võid majanduskomisjoni koosolekul osaleda kuulajana.
Marika Tamtik: Sotsiaalkomisjon: Maret Alev, Siim Kossar, Merike Nuiamäe, Küllike Veede, sotsiaalnõunik.
Jüri Kommussaar: Anita tuli tagasi.
Aune Suve-Kütt: Meilt oli Claire Miljukova, kas on võimalik liita?
Anita Homin: (ohkab) Ma pean hetke toibuma.
Kalju Kertsmik: See on selline komisjon, kus arutatakse diskreetseid asju mis lähevad mööda küla laiali.
Aune Suve-Kütt: Kas Claire Miljukova on siis see inimene nr 1?
Anita Homin: Minu kogemus on selline. Minu meelest on see selline mõnus nimekiri, kellega asju arutada.
Aune Suve-Kütt: Hetkel ei ole meilt mitte kedagi.
Kalju Kertsmik: Maret Alev on ju.
Ester Valdvee: Ta pole meie valimisnimekirjas, vaid lihtsalt pädev inimene.
Kalju Kertsmik: See on esimehe otsustada.
Ester Valdvee: Meil oli ju Hirvo Rannu.
Anita Homin: Hirvo mulle sobib.
Marika Tamtik: Minule meeldiks rohkem Aune Suve-Kütt.
Aune Suve-Kütt: Hirvo pole üheski komisjonis.
Anita Homin: Oled sa ikka huvitatud?
Hirvo Rannu: Jah.
Jüri Kommussaar: Ettepanek kinnitada nimekirjad.
Ahti Randmere: Igaks juhuks nimed ülekorrata.
Jüri Kommussaar: Kordab nimekirju. Kõik on poolt.

2. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
Kalju Kertsmik: Vallavalitsus 7-liikmeline: Taemar Pai, Kuldar Tammik, Marika Tuherm, Aare Kabel, Egle Tiitsmaa, Margus Vellama, Kalju Kertsmik. Tasu hakkavad saama Aare Kabel ja Margus Vellama. Komisjoni liikme tasu 15€ ja esimehel 22€.
Küsimusi Kalju Kertsmikule? Ei.
Paneme hääletusele. Kõik poolt.

3. Ehitise peremehetuse tuvastamine.
Jüri Kommussaar: Välja on selgitatud järgmine olukord, Taemar Pai palun.
Taemar Pai: Puudutab viite ehitist. Otsisime peremehi ja neid, kes kasutasid, neid teavitasime. Kahe kuu jooksul sai esitada avaldusi. Ühislaudale ilmusid omanikud.
Ester Valdvee: Millal inventariseeriti?
Taemar Pai: Enne, kui registreerimisse läks, valla kulul tehti. Töökoda: Ahto Matvejev tõi dokumendi, kus on peal, et anti temale, kui kollektiivi esindajale. Ei selgu, mis kollektiivile.
Anita Homin: Mis Ahto Matvejev ütleb?
Taemar Pai: Ei tea. Volikogu peaks otsustama, kas kanda Ahto Matvejev, kui omanik registrisse.
Jüri Kommussaar: Ega me vist ei saagi teisiti otsustada.
Ahti Randmere: See kollektiiv oli maavalitsuse registreeritud aga sealt ei selgu, kes sinna kuulusid.
Jüri Kommussaar: Meil pole midagi anda, ega võtta, meie tuvastame omanikku.
Taemar Pai: Konsulteerisin notariga ja kuna see on ainus dokument, siis on ta ainuke võimalik peremees.
Jüri Kommussaar: Garaaž – tuli kaks avaldust, kes loobusid. Ahula 7. maja vastas, 3nda kõrval olevad garaažid.
Ester Valdvee: Kas neid kasutatakse?
Taemar Pai: Jah, seal on palju kasutajaid. Korralik hoone. Kui tuleb vallale, siis hakkame müüma. Osad omanikud on surnud, osad kaugel, osad on käest kätte müüdud ilma dokumentideta. Kasutajad on käinud vallas vestlemas. Vana töökoja kohta ei tulnud ühtegi dokumenti. Asendiplaanid on ehitisregistris ja sealt on võimalik vaadata, kus need hooned asuvad.
Vello Kleitsman: Need olid Krondeli omad.
Jüri Kommussaar: Ettepanek tuvastada kaks peremehetust: vana töökoda ja garaažid.
Taemar Pai: Helve Saar ütles, et vana töökoda ei kasuta keegi. Seal on veel Krondeli sodi.
Jüri Kommussaar: Kas oleme nõus? Oleme siis kõik nõus, sest ega meil teisi variante pole kui läbi valla neid asju ajada. Kõik poolt.

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Helve Saar: Vastavalt § 28 lõikele 11 läheb maa munipaliseerimisele.
Jüri Kommussaar: Mis sellest edasi saab?
Helve Saar: Kui need inimesed soovivad oma omandit tõestada ja omada on neid õigus see maa erastada.
Kalju Kertsmik: See on varisemisohtlik.
Helve Saar: Teine maja on selline, kus on võimalik inimestele tagasi müüa.
Vello Niinsalu: Nende majade asemele võiks ehitada sotsiaalkeskuse.
Marika Tamtik: Ei, keset küla kindlasti mitte.
Jüri Kommussaar: Hääletame. Kindlasti mitte.

5. Esindajate määramine Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse.
Jüri Kommussaar: JOL-i esindajad. Tavaliselt üldkomisjonis esimees ja juhatuses vallavanem või linnapea. Nii on ta meil toiminud. Juhatus valmistab ette materjale üldkoosolekule. Linnadel on neli häält, valdadel kaks. Mis on ettepanekud? Kas jääme sama liini juurde? Kas olete nõus, et mina jään asendajaks. Niinsalu, tal on rattad all. Juhatuse liikmeks teen ettepaneku Kalju Kertsmik. Kalju Kertsmik, tee ettepanek, kes oleks sinu asendaja.
Kalju Kertsmik: Taemar Pai.
Jüri Kommussaar: Teeme hääletuse. Kõik poolt.

6. Informatsioon tugiisiku vajadusest Albu valla lasteaedades
Kalju Kertsmik: Anita, alusta ise.
Anita Homin: Seoses selle projekti lõppemisega (seda enam ei pikendata) on huvi, et
Kalju Kertsmik: Koormust arvestades 1 laps= 4 last. Oleks vaja volikogu ettepanekut, mis edasi saab. Summa oli 378 € kätte, tulumaksu ega sotsiaalmaksu ei lisandu. Kas oleks vaja koolitada lasteaedades kedagi välja?
Aune Suve-Kütt: Leping lõppeb, mis edasi? Kas hilja ei ole seda arutada?
Kalju Kertsmik: Maksimine jääb järgmisesse aastasse. Meil on vaja volikogu seisukohta, kas meil on sellist kohta vaja.
Marika Tamtik: Meil on ka sellist kohta vaja.
Jüri Kommussaar: Kas see tugiisik oleks kahe lasteaia peale üks?
Kalju Kertsmik: Ei, üks ikka ühes.
Ahti Randmere: Tugiisikuks saab teda nimetada ainult selle projekti raames, kui meie ta palkame, siis on ta eripedagoog.
Marika Tamtik: See nõuab juba haridust. See projektikoolitus ei anna mingit taset, kõrgharidust on vaja.
Aune Suve-Kütt: Me kõik näeme, et see on vajalik ametikoht.
Jüri Kommussaar: Meil ei ole hetkel piisavalt infot, et otsust teha, võtame selle lihtsalt teadmiseks. Kes sellega edasi tegeleb? See on nii haridus-, kui ka sotsiaalprobleem.
Ahti Randmere ja Marika Tamtik: Pedagoogid on vastava koolituse juba saanud.
Jüri Kommussaar: Ei, volikogusse peab tulema valmis materjal.
Kalju Kertsmik: Eks pedagoogid peavad selle tööga seni ise hakkama saama.

7. Vallavanema informatsioon vajadusest ühistranspordiliini järele seoses OÜ Woodmani tehase üleviimisega Mäosse
Kalju Kertsmik: Töötab 19 inimest meilt, kellele on ettepanek tehtud kaasa minna. 15. detsember lõppeb Kaalepis tegevus, osa läheb puhkusele osa läheb seadistama. Sinna saaks hommikul 7.00 Kaalepist. Kulu oleks 2000€ kuus, kui ainult õhtune buss, siis 1000€ kuus. Keskmine töötasu on 570€ kuus.

Järgmine koosolek toimub 27. detsmber

Komisjonide liikmete ettepanekud

Saatsime 7. novembril valitud komisjonide esimeestele enda poolt järgmised nimekirjad:

Kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu:
Teele Roosimägi
Claire Miljukova
Reet Kaljula
Tanel Liiva
Kristjan Sommer

sotsiaalkomisjoni koosseisu: 
Claire Miljukova
Heikki Ubaleht
Sirle Gunin
Maret Alev
Õile Kalme
Hirvo Rannu
Aune Suve-Kütt

majanduskomisjoni koosseisu:
Hirvo Rannu
Janno Rodendau
Tanel Liiva
Kristjan Sommer
Helmi Šutova
Arvi Part

Keskkonnakomisjon
Teele Roosimägi
Arvi  Part
Heikki Ubaleht
Tiia Kollom
Aare Kabel

Volikogu esimehe vastus Diana Kuusemaa pöördumisele.


01 jaanuar 2014

Diana Kuusemaa kirjalik pöördumine volikogu poole oktoobris 2013

Pöördumine

Pöördun Albu Vallavolikogu poole tuvastamaks ametniku ebaeetilise käitumise. Pöördumise esitan volikogu poole, kuna antud juhul soovin, et antaks seisukoht  volikogu poolt valitud vallavanema Kalju Kertsmiku käitumisele. Et põhjendada pöördumise esitamise vajalikkust, selgitan ka tekkinud olukorda ja sellele eelnenut.
Asusin Albu Vallavalitsusse sotsiaal- ja haridusnõuniku asendaja ametikohale 04. aprill 2012. Minu suhtes kohaldati katseaega 4 kuud, mille edukalt läbisin. Peale katseaega oli vestlus vallavanemaga, kus ta kinnitas, et on rahul minu kui ametnikuga. Vestluses andsin ülevaate ka tehtud tööst, eesmärkidest ja tuleviku nägemusest. Peale katseaega jätkasin ma ametnikuna tööd vallavalitsuses. Minu töö kohta ei ole esitatud ei valla ametnike ega kodanike poolt pretensioone ega kaebusi, ning olen käitunud alati professionaalselt ja eetiliselt. Usun, et saan oma tööga hästi hakkama. Ka vallavanem on varasemalt andnud minu tööle vaid positiivset tagasisidet.
Alates 2013.a kevadest on minu pereliikmel tervislik seisund märgatavalt halvenenud. Seoses sellega viibisin kaks kuud tööst eemal. Juulikuus asusin taas oma ametniku kohustusi täitma. Rääkisin vallavanemaga, et ema haiguse tõttu pean ma mõned päevad kuus viibima Tallinnas. Vallavanem oli selle kohapealt vastutulelik ja ütles, et sellega probleeme ei teki. Olgu siinkohal ka ära mainitud, et töötelefon oli mul kaasas ning töö oli minu äraoleku ajal korraldatud.
23. septembri hommikul peale vallaametnike nõupidamist palus vallavanem mul korraks veel saali jääda. Ta küsis minult, miks ma nii tõsine olen - kas emaga on midagi halvasti. Vastasin, et ega olukord kiita ei ole. Vallavanem ütles seepeale, et kui mul on vaja emaga arsti juures käia, siis ma ei pea isegi küsima, vaid võin kõik vajalikud sõidud ära teha. Sellel hetkel tundus vallavanem väga mõistev. Leppisin vallavanemaga isiklikult kokku, et kui olukord seda nõuab, on mulle võimaldatud töölt eemalviibimine pereliikme toetamiseks ja suulise kokkuleppe kohaselt vormistatakse töölt eemal viibinud päevad puhkuseks tagantjärgi. Antud kokkuleppest oli teadlik ka vallasekretär.  Pean siinkohal oluliseks märkida, et töö on siiski alati korrektselt ja õigeaegselt tehtud ja probleeme minu eemalviibimisest tekkinud ei ole, samuti olen alati olnud ka siis telefoni teel kättesaadav- va 25.09.2013 kell 8:07, kuna viibisin emaga keemiaravil. Siinkohal märgiksin ära, et puhkuse ajal ei pea ma töötelefonile vastama, kuid olen seda tavaliselt siiski teinud. Helistasin vallavanemale kella 11 ajal tagasi.
Probleemid vallavanemaga tekkisid septembrikuu volikogu istungil tekkinud arusaamatuse tõttu. Vallavanem süüdistas mind selles, et olen vallamajast välja toimetanud dokumente, mida kolmandad osapooled näha ei tohiks. Telefonikõne vallavanema poolt sain 25.09.2013 kell 8:07, kui viibisin emaga Tallinnas ravil. Oma kõnes oli ta süüdistav ja ütles, et kuna mina suhtlen Claire Miljukovaga, siis järelikult olen mina need dokumendid temale andnud ja Claire Miljukova on need omakorda Ester Valdveele toimetanud. Rohkem ta sellel teemal ei rääkinud, vaid ütles, et kui ma tööle naasen, siis ta tahab minuga rääkida. Telefonikõnet lõpetades jäi mulle arusaamatuks, milles oli probleem. Helistasin seepeale ka vallamajja ja küsisin sekretär-asjaajajalt olukorrast ülevaadet. Ka tema ei osanud midagi täpsemalt öelda, vaid ütles, et vallavanem räägib minuga, kui Tallinnast tagasi olen.
Kuna mulle jäi selgusetuks, millest on vallavanem Kalju Kertsmiku pahameel tingitud, leppisime kokku, et räägime reedel 27.09.2013. Reedel vallavanemat vallamajas ei viibinud ja vestlus lükkus esmaspäevale 30.09.2013. Läksin hommikul vallamajja, et olukorrast täpsemalt vestelda. Antud vestluse käigus selguski, et volikogu liikme Ester Valdvee käes olevat olnud dokument, mis ei oleks tohtinud kolmandate osapoolte käes olla. Ütlesin vallavanemale, et mina ei tea olukorrast midagi. Olen teadlik, et teatud dokumente vallamajast välja viia ei tohi ning kinnitasin, et ei ole seda ka teinud. Vestluse käigus tekkis äge vaidlus, mille käigus vallavanem ka häält tõstis (hiljem väitis ta, et ta ei ole minu peale häält tõstnud). Tundsin, et ta süüdistab mind põhjuseta ning ma ei lubanud tal endaga nii käituda. Tõusin püsti ning lahkusin ruumist, olles endast väljas. Läksin oma kabinetti ning kirjutasin lahkumisavalduse ja viisin selle vallavanema lauale. Ütlesin talle, et ta on minu ülemus ja ta ei tohiks oma alluvatega nii rääkida ning et tal on õigus mind kuu aega kinni hoida ning peale seda peab ta mu ametist vabastama. Seepeale ütles ta mulle, et ma ei kapriisitseks. Lahkusin vallavanema kabinetist ja läksin enda kabinetti, püüdes rahuneda. Natuke hiljem kutsus sekretär- asjaajaja mind vallavanema kabinetti tagasi, mispeale ma ütlesin, et ei ole suuteline temaga rääkima, kuna ta ei kuula mind, vaid süüdistab. Kui olin maha rahunenud, siis läksin tagasi vallavanema kabinetti ja kuulasin rahulikult, mida tal mulle öelda on. Ta ütles, et inimesed ei ole rahul sotsiaaltööga (vallavanem saatis ka selle kohta kirja, milles palusin tal tuua konkreetseid näiteid, millega inimesed rahul ei ole. Selle peale ühtegi vastust tagasi ei tulnud). Ka vestluse käigus palusin tal näiteid tuua ja ainuke mida ta öelda oskas, oli see, et Euroopa Liidu toiduabi jagamisega ei ole inimesed rahul. Seletasin talle, et saan sellest aru ja sain ka ise hea õppetunni. Ütlesin, et olen järgmisel korral selle kohapealt targem ning mõtlen asjad rohkem läbi. Kahjuks olin ma vallavanemaga rääkides endast kohati väga väljas, mistõttu ei mäleta kõiki üksikasju. Hiljem helistas Ester Valdvee Kalju Kertsmikule ja seletas olukorda, mispeale olevat Kalju Kertsmik aru saanud, et ta käitus minuga ülekohtuselt ning lubas minu ees vabandada (mida ta aga ei teinud).
Olukord muutus minu jaoks talumatuks kui olin naasnud Tartust ametnike sisseelamiskoolituselt 3.10.2013. Hommikul tööle minnes kutsus ta mind järjekordselt oma kabinetti, et rääkida seekord huvihariduse toetusest. Ta väitis, et tegemist on topelttoetusega. Kusjuures toetuse väljamaksmisel küsisin nõu ka sekretär Ahti Randmerelt ning ka tema arvas, et määruse kohaselt on õigus seda toetust maksta. Sel hetkel ei teadnud ei mina ega Ahti Randmere, millises ulatuses Albu Vallavalitsus Ambla spordiklubi toetab. Siinkohal oli tegemist tahtmatu arusaamatusega. Seletasin seda ka vallavanemale, mispeale ta ütles, et see määrus oleks vaja ümber teha. Ka mina nõustusin sellega, et kui määrus on kaheti mõistetav, siis tuleb seal teha korrektuure.
Kalju oli saatnud mulle ka kirja, kus süüdistab mind, et olen talle valetanud. Nimelt väitsin ma, et vallavanem karjus eelmisel korral minu peale. Vallavanem väitis ka, et ma valetan oma puhkusepäevade koha pealt. Kalju Kertsmik olevat rääkinud vallasekretäriga ja Ahti Randmere olevat öelnud, et ma ole talle puhkusepäevade kohta aru andnud. Kusjuures meil oli kokkulepe, et ütlen puhkusepäevad peale seda kui olen emaga haiglas ära käinud, kuna ma ei tea kui pikalt ema haiglas viibima peab. Kuna tundsin, et Kalju Kertsmik teeb taaskord mulle ülekohut, siis palusin valla sekretäril vallavanema kabinetti tulla ning kinnitada, et puhkusepäevadega on kõik korras. Ahti Randmere ütles, et ta on teadlik minu puhkusepäevadest ning kokkuleppest, et käskkiri tehakse hiljem. Seejärel väitis Kalju Kertsmik, et Ahti Randmere valetab. Ahti Randmere ei lasknud end süüdistada ja läks oma kabinetti (helistasin 07.10.2013 Ahti Randmerele ja täpsustasin oma puhkusepäevad veelkord üle, et ei oleks mingeid arusaamatusi).
Sellest jutuajamisest mul palju meeles ei ole, kuna olin endast välja. Mäletan, et seepeale ütles Kalju Kertsmik mulle, et ma peaksin psühholoogi poole pöörduma. Läksin vahepeal kabinetist ära, kuna ei suutnud rääkida. Minu kolleegid nägid, millises seisundis ma pärast Kalju Kertsmiku süüdistusi olin ning ma ei olnud võimeline temaga rahulikult rääkima.
Peale jutuajamist läksin perearst Ülle Bürklandi juurde, kes kirjutas mulle välja haiguslehe ning rahustid. Kuna olukord tekitab töökeskkonnas suuri pingeid ja stressi ning ma ei saa lubada, et minuga nii käitutakse, siis otsustasin oma tervist silmas pidades mõneks ajaks töölt eemale jääda.
Tean ja olen kuulnud, et ka varasemalt on vallavalituse ametnikud pidanud vallavanema seesuguse ebaeetilise käitumise tõttu, kas töölt „omalsoovil“ lahkuma või ajutiselt töölt eemal viibima. Kahjuks ei julge paljud seda tunnistada, kartes oma töökoha pärast. Mina aga leian, et ühelgi tööandjal ei ole õigust oma töötajatega nii käituda ning seetõttu otsustasin, et ei saa seda lihtsalt maha vaikida.
Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 51 p-le 4 peab ametnik käituma väärikalt ja p 7 kohaselt peab ametiasutus teenistus- ja usaldussuhte raames seisma hea ametniku teenistusalaste huvide eest, sealhulgas tagama teenistusülesannete täitmiseks sobivad tingimused.

Tulenevalt eeltoodust palun vallavolikogul esitada oma seisukoht antud olukorrale, Vallavanema käitumisele ning töösuhte jätkamise võimalikkusele. Olen huvitatud vallavalitsuses antud ametikohal edasi töötama, kuid antud hetkel tunnen, et see tehakse mulle võimatuks. 

Lugupidamisega
Diana Kuusemaa

Sotsiaal- ja lastekaitsenõunik