18 november 2013

07.11.2013 Albu Vallavolikogu istungist lühike kokkuvõte

Püüame Albu valla kodanikele anda ülevaate, mis toimub kõigile avatud volikogu istungitel. Täpsema ülevaate saamiseks võid kasutada ise võimalust ja tulla kohapeale kuulama.

Koosoleku on protokollinud koosolekul osalenud volikoguliige. Kuna infot liigub palju on üks osa kirjapandud lühilausetega, et anda edasi põhiinfo.

Jüri – vastu tulles Aunele, toimub tänane volikogu istung Vargamäel. Edaspidi jääb siiski toimumiskohaks vallamaja. Pikad pinged on kahjulikud, seepärast otsustas Kalju Diana Kuusemaa küsimuse sellesse volikogusse võtta, mina oleksin selle küsimuse edasi lükanud.

Anita – üks küsimus tugiisiku töö jätkamine, projekt lõpeb 30.novembril
Kalju- hetkel suhtleb projekti asjus Egle. Tee vallavalitsusele ettepanek ja eks me siis arutame.
Jüri – seda jõuab siis järgmises volikogus arutada.

1.Vallavanema valimine
Kandidaatide esitamine:
Jüri – koduvalla liit on oma kandidaati juba enne valimisi tutvustanud.
Minu nimel esitan Kalju Kertmiku vallavanema kandidaadiks.
Hirvo  - koduvalla liitu ju ei ole, on IRL.
Jüri- mis seal vahet, varem olime seekord oleme lihtsalt IRL nime all.
Hirvo – meie valimisliidu poolt esitan vallavanema kandidaadiks Aune Suve-Kütt

Kalju – juhindun valla põhimäärusest, kus vallavanem ei pea end tutvustama. Lubadused on IRL programmis kirjas.
Aune – Kaljul on see eelis, et  teda teatakse. Olen siin elanud 1999.a. 2006. aasta sügisest Vargamäel perenaise ametit pidanud. Vallavanemal on suur vastutus valijate ees, pean oluliseks kaasata kuulata kõiki huvigruppe. Pean väga oluliseks meeskonda ja toetust valla inimestele ja asutustele. Väärtustan vallas elamise keskkonda.
Küsimused:
Anita – kas sul on midagi konkreetset silmas, et elukeskkonda parandada.
Aune – elukeskkonna tingimused on olemas, kuid inimesed neid ei kasuta. Kogukonnatunnetus ja üheskoos tegutsemine. Rahvamaja juhtaja on jäänud üksi ja otsinud meeskonna väljastpoolt. Turvalisus on ka oluline, laste ja lapsevanemate harimine.
Jüri – kuna tegemist on uue liikmega, siis mis on sinu nägemus Toiduaidast ja Valgehobusemäe keskusest. Mis neist peaks saama? 
Aune – mõistlikud analüüsid teha. Tegemist on valla allasutustega, millede rahastamine toimub valla eelarvest ehk kuhu läheb meie raha, aga kust meie ehk valla kodanikud tagasi midagi ei saa. Ehk siis, teenused peaksid olema valla kodanikele soodsamad.
Mina näen, et need asutused võiks rendile anda.

Häältelugemiskomisjon:
Ettepanekud:
Marika esitas Ester Valdvee
Jüri esitas Marika Tamtiku
Aune esitas Anita Homini.

Tulemus:
Kalju Kertsmik 7 häält
Aune Suve-Kütt 4 häält
Jüri- valituks osutus Kalju Kertsmik.

2. Vallavanema töötasu määramine
Jüri – vallavanema töötasu määramine. Ettepanek jätta töötasu samaks 1810.
Aune – mis on vallavanema palga aluseks?
Jüri- volikogu otsus.
Ester- vähendada 10% ulatuses, seoses teatriprojekti suure kahjumiga (20 000 eurot).
Jaak- kaua see palk on kehtinud?
Jüri- üleeelmine aasta tõusis.
Anita- kas on veel mingeid kuluhüvitisi
Jüri – isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon
Ester – kui suur summa iga kuu
Kalju – keskmiselt kuus 500 – 600 (2000-2400kilomeetrit kuus)
Ester- siis läheb erisoodustuse alla.
Vello- auto teema tuleb arutusele aasta alguses.
Jüri- eelarve on sellega arvestanud.
Kalju- tänu sellele, et siin on toimunud teatriprojektid antakse ministeeriumitest lihtsamalt raha, näiteks Kultuuriministeerium Vargamäe muuseumile. Tänu minu initsiatiivile kõik toimib. Minu läbirääkimistulemustel tuli Vargamäele „Vanad ja noored“. Selline vorm nagu meil, õigustab end. Jooksvad kulud teevad tasa jooksvad tulud. Tänu Valgehobusemäele on tekkinud üle 100 majutuskoha. Ettevõtlus areneb.
Marika – teatriprojektide puhul kunagi ei tea ju ette, kas tuleb kahjumiga või kasumiga. Aga ta toob tuntust ja inimesi valda.
Anita- töötasu võrreldes teiste omavalitsustega?
Jüri- noh, ei tea.
Hirvo- Järvamaal neljas Paide, Türi ja Roosna-Alliku järel.
Jüri – palgasuhe teiste omavalitsustega pole võrreldav, sest Kalju tegeleb Valgehobusemäe, Toiduaida  ja teatriprojektidega.
Hirvo- kas ta peab nendega tegelema? Mõlemal asutusel on oma juht.
Kalju – Tänu Valgehobusemäele on ka toiduaidal parem seis, sest toiduait ainult koolilaste toitlustamisega ei kataks oma kulutusi
Ester- mitu toitlustusettevõtet on tänu sellele valda juurde tekkinud?
Aune – kas kilomeetri hind on võrdne teiste ametnikega?
Jüri – jah, sisaldab ka bensiini. Paneme hääletusele.
Anita- Aune läks korraks välja.
Jüri- ega sellepärast volikogu töö seisma jää.

Hääletati vallavanema palk 1810 eurot – poolt 7 häält, vastu 3 (Aune oli sell ajal ruumist väljas).

3.Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine
Jüri – kas viis või seitse. Oleme arutanud ka 7 liikmelise vallavalitsuse poolt.
Ahti- vallavalitsuse liikmete arvu ettepaneku teeb vallavanem mitte volikogu.
Kalju ettepanek – jäime ikka 7 liikme juurde, et väljastpoolt inimesi kaasata.
Anita- kes need siis on?
Kalju- vastavalt põhikirjale esitan kahe nädala pärast.
Hirvo- kas tegemist on tasuliste kohtadega?
Kalju- Vallaametnikud ja valla allaasutuste töötajad vallavalitsuse liikme tasu ei saa, väljastpoolt inimesed saavad.

Otsustati: vallavalitsuse liikmete arv 7

4.Volikogu esimehe töötasu määramine.
Jüri – seni on töötasu olnud 360 eurot. Selle all on ka majanduskomisjoni esimehe töö ja isikliku sõiduauto kasutamine. Jätta see esialgu samaks. Paraku oleme sõitnud ka JOLi koosolekutel eraldi.

Otsustati: 360 eurot - kõik poolt

5.Revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine
Jüri- tutvustab korda. Seni on olnud kolme liikmeline, kas suurendame või jätame samaks?
Aune – kas praegune kolmeliikmeline revisjonikomisjon on tööga hakkama saanud?
Jüri- Maiu vastab.
Maiu – revisjonikomisjonis oleme teinud oma tööplaani ja vastavalt sellele tegutsenud.
Vello – ja oleme jõudnud kõik kohad läbi käia.
Aune – valgehobusemägi?
Maiu – mina initsiatiivi ei näidanud ja see jäigi käimata.
Jüri – peaks saama sellised komisjonid, et need töötaksid, mitte et arvestame mittetöötavaid liikmeid.
Vello – me ka ei teinud Heikki puudumisest probleemi.
Aune- äkki tuleb vahepeal liige,  kes ei osale, välja vahetada?
Jüri – ma loodan, et keegi ei ole komisjonis hüvitise pärast, sest need on meil väikesed. Jääme siis kolmeliikmelise revisjonikomisjoni juurde. Ahti, kuidas see meil siis käib?
Ahti- tutvustab omakorda isiku valimise korda.

Komisjoni esimehe kandidaadid:
Jüri – meie oleme teinud ettepaneku Jaak Madisson
Ester – meie valimisliidu poolt Hirvo Rannu
Jüri – kas keegi soovib end tutvustada
Jaak – olen terve elu vallas elanud ja et tagada komisjoni töö, annan endast parima.
Hirvo –  kõik siinviibijad tunnevad ja teavad mind suurepäraselt, seega ei ole põhjust pikemaks tutvustuseks.
Aune – kas teil on komisjoni juhtimise kogemus.
Jaak – mul ei ole, kuid loodan, et teistel liikmetel on see olemas. Tegutseme ühtse meeskonnana.
Hirvo – juhtisin keskkonnakomisjoni üleeelmises koosseisus,  revisjonikomisjoni kogemus EELK-st.

Häältelugemiskomisjon sama

Tulemus: Jaak Madisson 8 häält
Hirvo Rannu 3 häält

6. Revisjonikomisjoni liikmete valimine (kaks liiget)

Ettepanekud:
Jüri – Maiu Mäe
Hirvo – Ester Valdvee
Vello – Hirvo Rannu
Hirvo ei ole nõus
Jaak – Tanel Liiva
Tanel ei ole nõus

Häältelugemiskomisjon – Estri asemel Aune.
Ahti- komisjoni liikmeks valituks saab kaks enim hääli saanud kandidaat.

Tulemused:
Maiu Mäe 5 häält
Ester Valdvee 6 häält

7. Alatiste komisjonide esimeeste valimine.
Jüri – meil on neli komisjoni keda on vaja valida. kas teha komisjonid ükshaaval või kõik komisjonid korraga
Hirvo – kuidas koos käib?
Ahti – (näitab valimissedelit, kus on neli komisjoni peal, iga komisjoni taha tuleb kirjutada kandidaadi number keda eelistad)

Jüri – eks me oleme komisjonid omakeskis läbi arutanud.

Kandidaatide esitamine:
Aune – majanduskomisjoni esimeheks Hirvo Rannu
Jüri – meilt Jüri Kommusaar
Tanel – keskkonnakomisjoni esimeheks Ester Valdvee
Jüri – meilt Ester Valdvee
Kalju – sotsiaalkomisjoni esimeheks Anita Homin
Ester – Hirvo Rannu
Kalju – haridus – ja kultuurikomisjoni esimeheks Marika Tamtik
Tanel – Aune Suve-Kütt

Häältelugemiskomisjon: Maiu, Jaak, Tanel

Tulemus:
Majanduskomisjon – Hirvo 4 ,  Jüri 7 häält
Keskkonnakomisjon – Ester 11 häält
Sotsiaalkomisjon – Anita 7, Hirvo 4 häält
Haridus- ja kultuurikomisjon – Marika 6, Aune 5 häält

8. Volikogu komisjonide aseesimeeste valimine
Kandidaatide esitamine:
Ester – majanduskomisjoni Tanel Liiva, haridus- kultuurikomisjon Aune Suve-Kütt
Jüri – majanduskomisjoni Vello Kleitsman, sotsiaalkomisjon Marika Tamtik, haridus- ja kultuurikomisjon Aune Suve-Kütt. Me siin arvasime, et keskkonnakomisjon võiks teile jääda. Me isegi ei arutanud seda, kes seal olla võiks. Ester nimeta ise.
Ester – Kes tahab? (keegi ei taha)  Vello Kleitsman.


Häältelugemiskomisjon – Taneli asemel Anita.

Tulemus:
Majanduskomisjon Tanel 5,  Vello 6 häält
Keskkonnakomisjon Vello 9 häält
Sotsiaalkomisjon Marika 9
Haridus- ja kultuurkomisjon Aune 11

9.Vallavanema puhkusele lubamine
Jüri- kuna vallavanemaks jäi Kalju, siis lubada ta puhkusele 16 päevaks nagu kirjas on.
Ester- kas eelarve jõuab ikka volikogusse, kui vallavanem puhkab?
Kalju - Eelarve saab novembri lõpuks valmis ja tuleb detsembri volikogusse.
Puhkusele 28.11- 13.detsember

10.Informatsioon Diana Kuusemaa ja Kalju Kertsmiku pöördumistest

(Loe ka Diana Kuusemaa pöördumist)

Jüri – Kalju annab oma pöördumise suuliselt siin samas. Kas kõik on Diana pöördumise saanud? Kuna pöördumine tuli 1-2 päeva enne volikogu, siis seisukoht oli, et las uus volikogu arutab. Kas Diana pöördumine on vaja ette lugeda? (keegi ei soovi) Kalju arvas, et teeb endapoolse pöördumise, kuna kohati on asi teisiti.
Kalju – kuna ma võin selle teha kirjalikult või suuliselt, siis mina otsustasin, et teen suuliselt.
Jüri- kuna Diana on tulnud otse koolist, siis Kalju on talle palju vastu tulnud.
Kalju-Ma ei pea õigeks tegemata tööde õigustamiseks valetada. Rahuolematus Diana suhtes on 2012.aasta lõpust. Olen temaga korduvalt vestelnud. Professionaalsusest ei saa rääkidagi. Euroabi jagamisel tekitas lisatöö teistele ametnikele. Kümnetelt tuli suulisi kaebusi. Ametnik ise kiidab end üles. Vallasekretär ei teadnud puhkusepäevadest midagi.
7. oktoobril vormistati kõik puhkusepäevad takkajärgi, mis lisati juuli käskkirja.
Eriti probleemne 2013 kevadest.
18. märtsist avaldus elama asumiseks USA-sse,19.aprillil tuli avaldus uuesti teenistusse asumisele ilma konkursita. Hooldus- ja haiguspäevad aprillis mais, juunis.
Kunagi ei tõstnud temaga vesteldes häält. Püüdsin temaga koos olukorda lahendada.
Rääkisin perearstiga.
Ester Valdvee süüdistas volikogus ametnikke. Sain Ester Valdvee selgituse alles järgmisel volikogul.
Jutuajamine lõppes sellega, et ametnik esitas lahkumisavalduse.
Minu süü, et pole piisavalt järelvalvet teinud ja ametnik tegi seda, mida tahtis. Vabandasin, et olin teda alusetult süüdistanud. Ametnik kirjutas dokumentidele alla kui sotsiaal- ja haridusnõunik. Iga ametnik peab teadma, mis eelarve rea peal toetus on, sest see maksti välja muusikakooli toetuste arvelt. Ka puhkusepäevadest, vallasekretär ei teadnud puhkepäevadest midagi ja ei pidanud mingit arvestust.
Puudustest:
Pidi vastama maavalitsuse märgukirja kohta, vastus viibis.
Juhtimisplaanid, kodukülastusaktid jm tõsised puudused lastekaitse kohta.
Olen korduvalt rääkinud, et koostatakse hooldustöötaja ametijuhend, kuid pole seda siiani saanud.
Suvise euroopa liidu toetuse jagamine - see oli kaootiline ja ei jõudnud sinna kuhu vaja.
Ametnik pole pakkunud lahendus puuetega laste probleemidele.
Peab tõdema., et ta pole täitnud ametijuhendis olevaid kohustusi.

Hirvo – miks ei saa kirjalikult?
Aune – kas selle vastuse on saanud ka Diana?
Jüri – ei, kuid ta saab selle vastuse esimesel tööpäeval. Antud situatsiooni saab lahendada omavahelises kontaktis - see on vallavanema ja ametniku vaheline asi.
Vallavolikogu otsustab vallavanema üle.
Hirvo – miks ei lastud inimesel ära minna, kui ta selleks soovi avaldas.
Jüri, Kalju, Marika segamini- ta ei ole adekvaatne ega anna päris täpselt aru mida ta teeb. Kalju hoidis teda tegemast suurt rumalust.
Jüri – Diana pöördumises: ma ei olnud suuteline või ei mäleta, kas ta andis aru, mida rääkis.
Olen seda asja uurinud valla töötajatega ja nende hinnangut. Dianale ei tulnud üheltki valla töötajalt toetust. Kui tuleb tööle, siis et nad oleksid suutelised omavahel rääkima. Olen Kaljuga 21 aastat koos töötanud ja ei ole karvupidi kokku läinud.
Hirvo- ikkagi ma ei saa aru, kui sa ei olnud tema tööga juba eelmisel aastal rahul, miks sa ta siis uuesti tööle võtsid? Ta avaldas kaks korda soovi ära minna ja sa ei lasknud?
Tanel – miks siis võeti tööle tagasi.
Jüri – siin tuldi vastu
Marika – inimene on endast nii väljas, Kalju andis võimaluse ja Diana ei mõtle, mida ütleb.
Ahti – peale selle kui ta esimest korda avaldust esitas, tegime konkursi, kuid see nurjus ja Kalju ise pöördus ta poole.
Kalju – inimesele tuleb alati anda võimalus enda muutmiseks. Ma ei läinud seda teed, et avaldus rahuldada.
Jüri – seoses ema haigusega on ka Kaljul uus olukord.
Kalju – õnneks on Eglel mõlemas noortekeskus noortejuhid.
Jüri – Diana peaks tooma eelnõud sotsiaalkomisjoni aruteluks. Me ei saa kellegi käitumist hinnata. Kui ta tuleb tööle tagasi, siis tuleb selgeks saada, kas ta jääb tööle edasi või mitte.


Komisjonide koosseisud
Komisjonide esimehed jälgida, et liikmed osaleksid komisjoni töös.
Liikmete kohta ettepanekud nädala jooksul. Volikogu komisjoni liikmeks võivad olla volikogu liikmed.

Jüri – volikogu toimub iga kuu kolmandal või neljandal neljapäeval või võiks see olla ka neljapäev?
Hirvo – neljapäev sobib.30 oktoober 2013

17.10.2013 Albu Vallavolikogu istungist lühike kokkuvõte

Albu valla kodanik Teele Roosimägi võttis kuulajana osa Albu Vallavolikogu 17.10.2013 istungist, et saada mõningast ülevaadet seal toimuvast.

Istungil olid kohal volikogu esimees Jüri Kommusaar ja liikmed Vello Niinsalu, Marika Tamtik, Maiu Mäe, Vello Kleitsman, Aare Kabel, Arno Luuk, Ilmar Udam, Ester Valdvee. Puudu oli 2 liiget.
Istungist võtsid osa ka vallavanem Kalju Kertsmik, vallasekretär Ahti Randmere, sekretär-asjaajaja Ene Ott ja teatud eelnõusid käisid tutvustamas abivallavanem Taemar Pai ja maanõunik Helve Saar.

Istung algas kell 13.05 volikogu esimehe tervitusega, mille järel ta palus mul ennast tutvustada. Tundub, et minu kohalolek tekitas ka mõningast ärevust, sest tavapäraselt neil kuulajaid ei käi.

Enne päevakorra kinnitamist küsis Ester Valdvee sotsiaal-ja lastekaitsenõuniku Diana Kuusemaa pöördumise kohta, ning uuris, kas antud küsimus samuti arutlusele võetakse. Ilmar Udam soovis teada, kas Ambla SK kiri on vallavalitsusse jõudnud ja kas seda arutatakse.

Seoses Diana pöördumisega, milles ta palus volikogul anda seisukoht vallavanema Kalju Kerstmiku ebaeetilisele käitumisele, selgitas volikogu esimees Jüri Kommussaar, et pöördumine jõudis temani teisipäeval ja tutvuda jõudis ta sellega kolmapäeval, pöördumise edastas ta ka Kalju Kertsmikule. Antud hetkeks oli selge vaid see, et vallavanem soovib pöördumisele vastata ja lubas seda teha järgmise nädala lõpuks, ehk 25 oktoobriks. Pöördumist antud istungil arutamisele ei võetud.
Ilmar Udami päringu peale seoses SK Ambla kirjaga teatas sekretär Ene Ott, et avaldus/pöördumine toodi vallavalitsuse kantseleisse lõuna ajal, see ei olnud adresseeritud volikogule ja avaldust ei ole ka kellelegi veel saadetud.

Istungi päevakord:

 1. Albu valla arengukava 2011-2016 muutmine ja täiendamine
Volikogu esimees selgitab, et kolmapäeval toimus arengukava avalik arutelu kus parandusettepanekuid arutati. Parandusettepanekuid esitas Valimisliit Ühtlane Areng.
Olgu öeldud, et kõik Valmimisliit Ühtlane Areng poolt tehtud ettepanekud lisati valla arengukava tegevuskavasse.
Natuke täpsustan paari küsimust ja selle arutelu:
Näiteks küttis kirgi arutelu vähekindlustatud perede lastele huvitegevuse ja ühistegevuste kättesaadavusest. Nimelt leidis valimisliit, et kooli eelarvesse tuleks ette näha vahendid, et kõigil lastel oleks võrdsed võimalused ühistegevustest (teatrikülastused, matkad, laagrid jms) osavõtmiseks olenemata vanemate võimalustest. Kahjuks on peresid, kelle lastel ei ole võimalik teatrikülastuseks anda lapsele bussirahaks mõnda eurot, mistõttu laps ei saa üritusest osa võtta. Lapsi tuleks väärtustada maast madalast ja võimaldada neile ühistegevusi kollektiiviga.     Jõuti kokkuleppele, et antud antud küsimus tuleb määrusega reguleerida.
Marika Tamtik, Ahula Lasteaed-Algkooli direktor selgitas, et Ahulas selleks vajadust ei ole, kuid teab, et Albu pool võib selline probleem olla. Arvas, et antud võimalus peaks eelarves olema. Peresid, kellel selliseid probleeme võib olla teatakse nii väikeses kohas ja koolis kindlasti.
Vello Kleitsman ütles, et lapsevanemad saavad ju lasterahasid, miks seda ei kasutata.
Marika Tamtik selgitas, et lasteraha on vaid 19 eurot.
Volikogu jõudis pärast pikka vaidlust siiski üksmeelele, et antud ettepanek tuleb tegevuskavasse lisada ja lastele ühistegevuste ja huvitegevuste jaoks vahendid kooli eelarves ette näha.

Hooldekodu asukoha kohta oli arutelu, et mõistlik oleks ehitada see kohta, kus on sellele parem juurdepääs ka ühistranspordiga, oleks lähedal kauplus jms. Ester arvas, et asukohana oleks parem Rakvere-Sõmeru maantee vahetuslähedus. Hooldekeskuse asukoha küsimust tuleb kindlasti veel tõstatada ja enne ehitamist arutada.
Samuti juhtis Ester tähelepanu, et tegevuskavas ei ole pandud prioriteete, vaid on loetletud vaid probleemid ja võimalikud lahendused.

 1. Albu valla eelarvestrateegia 2014-2017
Ettepanekud eelarvestrateegiale esitas Valimisliit Ühtlane Areng.
Ester kandis valimisliidu muudatusettepanekud ette:
1.      Seidla-Aravete kergliiklustee ehitus: antud kulu on vallale  koormav. Tee ehitamine ei ole kohaliku omavalitsuse (KOVi) kohustus kohaliku omavalitsus korralduse seaduse § 6  lg 1 ja 2 järgi. Maksumus on suur.
2.      Valgehobusemäe II etapp: valla maksumaksjale suur koormus. Mis saab maksumaksja tagasi?
3.      Hooldekeskuse ehituse juures tuleks välja jätta asukoht Järva-Madise.
Antud muudatusettepanekutest jäi eelarvestrateegiast välja vaid hooldekeskuse asukoht Järva-Madise.  Muu jäi samaks.

3.    Õppimisega seotud kulutuste hüvitamise korra muutmine
Antud küsimust arutati haridus-ja kultuurikomisjonis. Sõna võtsid Marika Tamtik, Ester Valdvee, Kalju Kertsmik, Aare Kabel, Ahti Randmere, Jüri Kommusaar.
Peale vaidlusi otsustati eelnõu tagasi lükata ja haridus- ja kultuurikomisjonil valmistada ette määruse uus terviktekst.

4.    JOL eelarve liikmemaksu suuruse muutmine.
Eelnõud tutvustas vallavanem, küsimusi küsis Ester Valdvee.
Kinnitati esitatud eelnõu volikogu otsusena.

5.     Kohalike teede nimekirja muutmine
Eelnõud tutvustas maanõunik Helve Saar. Sõna võtsid Ester Valdvee ja Vello Niinsalu.
Kinnitati esitatud eelnõu volikogu otsusena.

6.    Lubade andmine riigihangete korraldamiseks.
Eelnõud kandis ette Taemar Pai. Sõna võtsid Ester Valdvee, Kalju Kertsmik, Aare Kabel.
Parandati mõningad kirjavead ja eemaldati valed või kehtetud otsuste andmise alused, kuid eelnõud võeti vastu volikogu otsustena.

7.  Garaazide korteriomandi seadmine.
Eelnõu kandis ette Taemar Pai. Sõna võtsid Aare Kabel, Ester Valdvee, Jüri Kommusaar, Ilmar Udam.
Parandati mõningad kirjavead, selgitati, mis garaažiboksidest edasi saab ja eelnõu võeti vastu volikogu otsusena.
Peale antud volikogu päevakorras olevate küsimuste arutelu kutsus volikogu esimees volikogu liikmed ka tordile ja kohvile.

Mina lahkusin, kuid sain siiski istungil viibimisest ettekujutuse, kuidas volikogus asjad praegu käivad. Jäi mulje, et osa istungil viibijaid käivad kohal vaid käetõstmiseks, osa ei ole rahul, et küsimusi esitatakse ja sellega „aega viidetakse“ ning osa on aktiivsed ning pädevad isikud, kes hoolivad sellest, mis ja kuidas vallast saab.

Usun, et palju saaks paremini teha. 

ISTUNGIST PIKEMALT

21 oktoober 2013

MEIE VÕITSIME VALIMISTEGA ÜHE KOHA VOLIKOGUSSE LISAKS

Aitäh kõigile neile 200 Albu valla kodanikule, kes otsustasid Albu vallas toetada meie kodanikukeskset ja avatud juhtimisstiili.

Valimisliit "Ühtlane Areng" võitis ühe lisa koha volikogusse.
2013 aasta kohalike omavalitsuste valimisel osales Albu valla 1050 valimisõiguslikust inimesest vaid 594 inimest, mis on 56,57 %. Osalus ei ole just eriti suur.
Täpse ülevaate saate Vabariigi valimiskomisjoni kodulehelt http://kov2013.vvk.ee/detailed_0129.html
Meid hakkavad esindama:
Ester Valdvee - keda usaldas volikogusse 47 inimest,
Hirvo Rannu - keda usaldas volikogusse 36 inimest,
Aune Suve-Kütt - keda usaldas volikogusse 25 inimest,
Tanel Liiva - keda usaldas volikogusse 24 inimest.

Samuti said kõik teised valimisliidu liikmed kodanike poolt häältega tunnustatud - Claire Miljukova - 19 häält, Heikki Ubaleht - 15 häält, Janno Rodendau - 15 häält, Teele Roosimägi - 7 häält, Kristjan Sommer - 6 häält ning Sirle Gunin - 6 häält.

Meil on heameel ka noorte pärast, kes said volikogusse Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjas - Anita Homin ja Jaak Madison.

Kujunduslikult öeldes jäi sellelgi korral jäme ots taas nimekirjale, mida sellel korral nimetati Erakond Isamaa ja Res Publica Liit. Sellest hoolimata soovime anda endast parima, et Albu vallas kaasataks rohkem kodanikke ja allasutusi väljaspoolt volikogu arutelude ja otsuste juurde.

Kuna ka naabervallas, Amblas, said valimisvõidu Järvamaa meelsed, siis teema, mida ei ole tahetud arutada, saab uue hoo. Valdade liitumine on selge tulevik, vaevalt keegi usub, et Albu vald jääb siia üksikuks väikeseks saarekeseks teiste suurte liitomavalitsuste kõrval. Meil tuleb pidada sõbralikke läbirääkimisi ning seista selle eest, et meie kodanikud vaid võidaks sellest, mitte ei kaotaks.

Jõudu ja edu alustatud teel!

19 september 2013

VALIMISLIIT SAI SÕNA ETV2

ETV2 on andnud kõigile soovijatele võimaluse saada sõna valimiste teemal. Täna oli kord Järvamaa kandidaatidel. Vara hommikul sai meie esindajana sõna Hirvo Rannu. Kes soovib Hirvot vaadata-kuulata kasutage linki: http://etv2.err.ee/videod/4b50ed13-f2c5-4544-9aba-1807b1c73652

Kes kuulata ei saa - saab lugeda, millest ta räägib:

Valimisliit ÜHTLANE ARENG tunnustab ja hindab Albu vallas seni tehtut. See on loonud head eeldused edasiseks arenguks. Kuid me näeme, et tegevus- ja arenguruumi on veel igas valdkonnas.
Valla kestva arengu tagamiseks on vaja teadlikumalt kasutada siinseid erilisi ressursse: looduskeskkonda ja kultuuri, aga eelkõige inimesi.  
Albu vald on tervik, valla juhtimine peab lähtuma põhimõttest, et iga inimene soovib end tunda olulise ja vajalikuna.

Peame oluliseks ausat, avatud ja arusaadavat valitsemisstiili ning otstarbekat rahakasutust. Aruteludes ja otsustamises on iga osaleda sooviva inimese hääl oluline. Et püsiks huvi kaasa lüüa ja rääkida, tuleb tublisid ja hakkajaid inimesi ideede elluviimisel innustada, vajadusel aidata ja hiljem kindlasti tunnustada.

Üheskoos tegutsedes ja üksteist toetades loome ühtse tugeva kogukonna. Soovime kaasata tegevustesse ka vallast lahkunud inimesi.

Toetame ettevõtlust, teeme koostööd oma ning naabervalla ettevõtjatega, et luua ettevõtjatele soodne tegutsemiskeskkond. Nõustame asjaajamist, pakume ettevõtlus- ja koolitustoetust, suuname töötud vajalikule väljaõppele ja muud sarnast. Peame tähtsaks võrdsete võimaluste loomist kõigile ettevõtjatele. 

Meie elukeskkond on eriline, peame siin elamise väärtusi, inimesi ja ressursse hoidma. 
Näeme vajadust eakate soovidele vastava koduhooldusteenuse arendamiseks, mis võimaldab väärikalt vanaduspäevi enda kodus veeta.
Heade sotsiaalteenuste pakkumiseks teeme koostööd kolmanda sektoriga.

Lastele võrdsete arneguvõimaluste loomiseks teeme vähekindlustatud perede lastele huvitegevuse ja osalemise ühisüritustel kättesaadavaks. Soovime, et kõikidest meie lastest kasvaksid täisväärtuslikud ühiskonna liikmed.
Kvaliteetse hariduse andmiseks kasutame efektiivsemalt olemasolevaid ressursse ning loome õpilastele võimetele vastavaid tingimusi. 

Kultuuri-, turismi- ja spordivaldkonnas tihendame koostööd naabervaldadega. Pöörame enam tähelepanu oma valla elanikele suunatud ürituste korraldamisele ning soovime pakkuda valla allasutuste teenuseid kohalikele elanikele soodsamalt. 
Panustame võrdselt kõigi külade arengutesse ja tegevustesse.

Järgmise nelja aasta vältimatu teema on omavalitsuste liitumine. Aktiivsemalt tuleb pidada ühinemisläbirääkimisi naaberomavalitsustega, arutledes avatult ning kaasates kõiki huvigruppe.

Kui sul ei ole ükskõik, mis Albu vallast saab, tule valima.

Valimisliidu Ühtlane Areng nimekirjas on 10 tublit inimest.

17 september 2013

VALIMISLIIDU PROGRAMM

ALBU VALLA VOLIKOGU VALIMISED
20. oktoober 2013
VALIMISLIIT ÜHTLANE ARENG

Tunnustame ja hindame Albu vallas seni tehtut, mis on loonud head eeldused edasiseks arenguks. Samas näeme, et tegevus- ja arenguruumi on veel igas valdkonnas.

Valla kestva arengu tagamiseks on vaja teadlikumalt kasutada siinseid erilisi ressursse: looduskeskkonda ja kultuuri, aga eelkõige inimesi.
Albu vald on tervik, valla juhtimine peab lähtuma põhimõttest, et iga inimene soovib end tunda olulise ja vajalikuna.

Meile on oluline iga meie vallas elav inimene ning tema heaolu.

Peame tähtsaks, et meie lastest kasvaksid täisväärtuslikud ühiskonna liikmed.

Tõsisemalt tuleb otsa vaadata ees ootavale kohalike omavalitsuste ühinemisele. Protsess tuleks läbi viia avatult ning kõiki huvigruppe kaasates.

VALIMISLIIDU PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID:

 • Aus, avatud ja arusaadav valitsemine ning otstarbekas rahakasutus.
 • Vallaelanike huvid on esikohal.
 • Kvaliteetsed teenused kättesaadavaks kõigile.
 • Ettevõtluse arengu eelduseks on koolitatud inimesed.
 • Peame oluliseks külade ühtlast arengut. 
 • Kaasame aruteludesse ja otsustamisse kõiki valla elanikke ja ettevõtjaid, kellel on teemade vastu huvi ja soov kaasa rääkida.
 • Aitame kaasa omaalgatuslike ideede teostamisele.
 • Tunnustame ja innustame tublisid ja hakkajaid inimesi.
 • Üheskoos tegutsedes loome tingimused kogukonnatunde tekkimiseks.
 • Teeme koostööd naaberomavalitsustega kõigis eluvaldkondades.

VALIMISLIIT ÜHTLANE ARENG

TEEB EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

Majanduskeskkond, ettevõtlus ja turvalisus

 • Tunneme huvi, millega tegelevad mujale õppima ja elama asunud inimesed.
 • Leiame võimalusi, kuidas saame neid kaasata meie valla arengus ja tegevustes (ka siis, kui nad jätkuvalt eemal tegutsevad).
 • Toetame ettevõtlust, teeme koostööd enda ning naabervalla ettevõtjatega, et luua soodne tegutsemiskeskkond.  Nõustame asjaajamist, pakume ettevõtlus- ja koolitustoetust, suuname töötud vajalikule väljaõppele jne.
 • Loome võrdsed võimalused kõigile ettevõtjatele.
 • Viime läbi koolitusi naabrivalve piirkondade arendamiseks.
 • Koostöös naaberomavalitsustega korraldame parema ühistranspordi.

 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

 • Hoiame pikaajalisi töötuid tööharjutuses.
 • Arendame eakate vajadustest ja soovidest lähtuvat koduhooldusteenust, mis võimaldab väärikalt vanaduspäevi enda kodus veeta.
 • Koordineerime eakate tegevusi.
 • Märkame kõiki abivajajaid ning reageerime igale märkusele.
 • Toetame vähekindlustatud perede laste osalemist ühistegevustes (klassiekskursioonid, teatrikülastused jne).
 • Teeme huvitegevuse kättesaadavaks ka vähekindlustatud perede lastele.
 • Teeme perearstiteenuse kättesaadavamaks.
 • Jätkame koostööd kolmanda sektoriga, et tagada kvaliteetseid sotsiaaltöö teenuseid.
 • Propageerime tervislikke eluviise läbi erinevate programmide ja koolituste ning teeme terviseliikumise elanikele kättesaadavamaks.


Haridus ja noorsootöö

 • Kvaliteetse hariduse andmiseks kasutame efektiivsemalt olemasolevaid ressursse ning loome õpilastele võimetele vastavaid tingimusi.
 • Jätkame tugisüsteemide loomist haridusasutustesse (puuetega lastele tugiõpetaja lasteaias ning sotsiaalpedagoog koolis).
 • Soodustame haridusasutuste vahelist koostööd ja ühisüritusi.
 • Viime haridusprogrammidesse (koolis ja lasteaias) sisse kogukonna- ja majandusõppe.
 • Kaasame noorsootöösse noori vanuses 7-26 ning pakume vastavalt eale erinevaid programme ja tegevusi. Hoiame kontakti põhikooli lõpetanud noortega ja kaasame neid tegevustesse.
 • Korraldame töökasvatusprogramme.

Kultuur, külaelu, turism ja sport

 • Muudame valla allasutuste poolt pakutavad teenused kohalikele elanikele soodsamaks.
 • Pöörame enam tähelepanu oma valla elanikele suunatud ürituste korraldamisele.
 • Teeme koostööd naabervaldadega kultuuri-, spordi- ja turismiürituste korraldamisel ja arendamisel.
 • Rajame suurematesse küladesse uued mänguväljakud ning korrastame ja täiendame olemasolevaid.
 • Panustame võrdselt kõigi külade arengutesse ja tegevustesse.


Keskkond ja loodus

 • Võimaldame loodus- ja keskkonnaharidust noortele ja täiskasvanutele.
 • Arendame looduses liikumise võimalusi koordineeritult ja koostöös erinevate huvigruppidega.
 • Tutvustame valla loodus- ja kultuuripärandit.
 • Kaasates kogukonda parendame valla heakorda aastaringselt.Maal elamise muudavad meeldivaks kättesaadavad kvaliteetsed teenused, toimivad sotsiaalsed võrgustikud ja looduskeskkonna kvaliteet. Maal elamise muudab võimalikuks sissetuleku loomise eeldused ja maa kui ressursiga seotud ning mitteseotud tegevuste mitmekesistamine.

Maaelu arengu aruanne 2011


Kui sul ei ole ükskõik, mis Albu vallast saab, tule valima.

Küsimuste, ideede ning soovidega võib pöörduda meie poole:
Ester Valdvee 513 9984; Aune Suve-Kütt 529 0763


Kandidaat nr 101 ESTER VALDVEE

Sündinud: 1954. aastal Viljandis
Elukoht: Albu küla, olen Albu kandis elanud 1970. aastast
Haridus: Aravete 8-kl Kool, Tapa Keskkool, Eesti Põllumajanduse Akadeemia, kus omandasin metsamajanduse inseneri eriala
Töökogemus: kuni 1985. aastani töötasin Tammsaare metskonnas erinevatel ametikohtadel: raamatupidaja, metsatehnik ja abimetsaülem. Seejärel töötasin ligemale 16 aastat (1985 – 2000) Albu vallamajas – algul külanõukogu sekretärina ning 1993.aastast vallasekrtärina. Alates 2001.aastast on mu töökoht Jänedal põllumajandusministeeriumi hallatavas Maamajanduse Infokeskuses (endine Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus). Ametilt olen maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhtivspetsialist.
Tööalaselt olen end pidevalt täiendanud: valla- ja linnasekretäride koolitus, avalik haldus, majandusõigus, riigihangete korraldamine, asjaajamine,   projektijuhtimine, strateegiline planeerimine jne.
Vallavolikokku olen kuulunud aastast 2002.

Kuigi elutee on mind viinud tööle Jänedal, olen oma elupaigas ja mõtetes jäänud ikka truuks koduvallale. Eks ole minu praegune töögi maaeluvõrgustikus Eesti maaelu edendamine kõiki huvigruppe kaasates.

Põhitöö kõrvalt olen jäänud hinge ja südamega looduseinimeseks ja läbinud mitmeid looduse tundmise ja vahendamise kursusi. Kuulun Eesti Ornitoloogiaühingusse ja Eesti Orhideekaitse Klubisse, viimast olen juba kuus aastat ka eestvedanud. Oma loodusearmastust ja teadmisi olen jõudumööda rakendanud looduskaitses (füüsilisest isikust ettevõtjana teinud kaitsealuste taimede seiret ja inventuure  ning kaitsealade kaitsekorralduskavasid ja pärandkultuuri inventuuri Albu vallas) ning jaganud oma teadmisi loodusest ka teistega tehes loodusmatku ning linnulaulukoolitusi. Ikka olen seda tehes püüdnud põhitähelepanu pöörata oma kodukandi pärandi talletamisele ja inimeste, eriti noorte ja laste looduse-alasele harimisele. Volikogu liikmena olen alati suurt tähelepanu juhtinud nii sellele, et kaitstud oleks loodusobjektid ja kooslused, aga alati tähelepanu pööranud ka sellele, et inimest sealjuures ära ei unustataks. Loodusarmastus on viinud mind äratundmisele, et nii nagu looduses peab valitsema tasakaal, nii peab see olema ka ühiskonnas ning inimeste juhtimises. Nii ei karda ma ka vallavolikogus opositsiooni (vähemusse) kuuludes tuua välja otsuste erinevaid tahke ning mõjusid.

Usun, et mind aitab valla juhtimisse tasakaalustatuse toomisel ka minu perekogemus. Olles juba 38 aastat abielus ning üles kasvatanud kolm poega, on kompromisse teha ning lahendusi leida tulnud ohtralt. Mul on hea meel, et ka minu lastest ja lastelastest – neid on praeguseks juba 6 –  on kasvanud üksteist, loodust ja kodumaad väärtustavad inimesed.

Elu ei ole projekt ja elu kõige suuremad väärtused ei ole rahas mõõdetavad.

Kandidaat nr 102 AUNE SUVE-KÜTT

Sündinud: 30.07.1977 Viitna külas Lääne-Virumaal
Elukoht: Soosalu küla, alates 1999 aastast.

Haridus: keskharidus on omandatud Tamsalu Gümnaasiumis; kutseharidus: käsitöömeister-õmbleja erialal Pärnu Kodumajanduskoolis, museoloogia erialal Tallinna Kunstiakadeemias; kõrgharidus noorsootöö erialal Tallinna Pedagoogilises Seminaris 

Töökogemus: 1999-2006 Albu Vallavalitsus, noorsootööspetsialist 2004 aastal lisandus lastekaitsespetsialisti töökohustused. Kui Albu vallas oli koormus 0,5 kohta, töötasin 2 aastat ka Ambla vallas 0,5 kohaga noorsootööspetsialistina ning ühe aasta MTÜ Eesti Skautide Ühing projektijuhina.
2006-... SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja.


Albu valla ruum on terviklik ja iga inimene selles ruumis on oluline. Igaüks meist peab ennast siin hästi tundma päeval ja ööl, töö ajal ja puhkeajal. Olles Albu valla kodanik üle kümne aasta leian, et see kant on imeilus koht elamiseks. Siin on loodud head võimalused lastele lasteaias käimiseks ja põhihariduse omandamiseks ning huvialadega tegelemiseks. Vaba-aja veetmiseks on suuremates külades samuti loodud tingimused, mida tuleb osata sõbralikult kasutada ja teistega jagada. Millest mina tunnen puudust on kogukonna tundest ning soovist koos naabritega üheskoos midagi ära teha.

Olen ise astunud samme selle parandamiseks:
 • 2003. aastal sai loodud MTÜ Albu Noortekeskus, mis  2005. aastal Albus  ja 2006. aastal Ahulas renoveeris Euroopa Liidu rahade ja valla abiga noortele vaba aja veetmiseks omad ruumid. 
 •  12 aastat vedasin eest kohaliku skaudiliikumist pakkudes aastate jooksul mitmele sajale noorele skautlikke teadmisi ja kogemusi. 
 • 2004. aastast sai minust EELK Järva-Madise koguduse liige ja viimase 4 aasta jooksul olen olnud juhatuses abiks oma oskuste ja kogemustega.
 • Koos Kaja Kraaviga kutsusime 2010. aastal kokku segakoori, mille vanemaks on mind seniajani usaldatud. 
 • 2011. aastal olin üks neist algatajatest ja teostajatest, kes moodustasid MTÜ Kultuuri- ja Haridusselts Üksmüts, mille kaudu on igal hakkajal  võimalik oma ideid teostada – hetkel on seda kasutanud Alburahva Teater, segakoor SINK SALE PROO, rahvatantsurühm „Kakerdaja” ning naisteklubi liikmed.
Tõsisemalt tuleb hakata tegelema ees ootavate kohalike omavalitsuste ühinemisega. Protsess tuleks viia läbi avatult ning kaasates kõiki huvigruppe.

Pean väga oluliseks inimeste omaalgatuse innustamist ja tunnustamist. Kui kellelgi on hea idee, mida on võimalik ja mõistlik teostada, siis tasub otsida teistelt tuge ning üheskoos jõuda eesmärgini.


Kandidaat nr 103 TANEL LIIVA

Sündinud: 03.06.1991

Elukoht: Põline Männi väikekoha kodanik. Kooli ja tööga seoses elanud väljas pool Albut.

Haridus: Keskhariduse omandasin Paide Ühisgümnaasiumis. Peale seda asusin õppima Tallinna Ülikoolis bioloogiat, mis on hetkel ka pooleli.

Töökogemus: Töökogemust on, väiksest peale olen tööga küll kokku puutunud, aga ametlikku käekäiku märkimisväärselt ei ole. Tegelenud olen erinevate töödega, alates administratsiooni töökohaga tennisekeskuses, lõpetades Ameerikas raamatute müümisega. Viimane on mu vaateid ja arvamusi kõige rohkem vast muutnud. „Kui sa teed seda mida koguaeg teinud oled, siis sa saad seda mida koguaeg saanud oled.” – Tony Robbins.

Kandidaat nr 104 JANNO RODENDAU

Sündinud: 23 juunil 1976 aastal Aravetel.
Elukoht: Albu küla. Albu valla elanik olen alates 2003 aastast.

Haridus:1996 aastal lõpetasin Olustvere Kõrgema Põllumajanduskooli agronoomia erialal.
Töökogemus: Töötan  Eesti Päästekeskuses,  Aravete komandos, varasemalt töötasin 10 aastat Roosna-Alliku Pakiautos meistrina.

Kuulun alates 1996 aastast Kaitseliitu, olen Kõrvemaa jahisektsiooni liige ühtlasi esindan ka Kõrvemaa jahisektsiooni volinikuna Järvamaa Jahindusklubis. Olen MTÜ Spordiklubi Vargamäe liige, mille kaudu esindan Albu valda jalgrattaspordis ja suusatamises.
Olen vabaabielus ning peres kasvab kolm last.

16 september 2013

Kandidaat nr 105 TEELE ROOSIMÄGI

Sündinud: 1985 aastal Aravetel.
Elukoht: Albu küla, alates 2009 aastast.

Haridus: Lõpetanud olen Noarootsi Gümnaasiumi ja 2012 aastal Tallinna Majanduskooli õigusteenistuse eriala. 


Töökogemus: Õpingute ajal töötasin Harju Maakohtus istungisekretärina ja hetkel töötan Kõue Vallavalituses maanõunikuna.

Albu valda kolisin oma perega 2009 aastal. Võtan osa kohaliku koorilaulu tegemistest ja armastan liikuda looduses.
Olles tööalaselt kokkupuutunud nii õigusvaldkonnaga kui ka kohaliku omavalitsuse ja volikogu tööga, tean kui oluline on, et rahvast esindaksid julged, pädevad ning teotahtelised inimesed.
Pean oluliseks, et Albu vallas tagataks kõigile elanikele võrdne võimalus ettevõtluseks ning külaliikumise arendamiseks. Soovin, et väärtustataks valla elanikke ja nende vajadusi kõigis eluvaldkondades ning et lastele ja noortele oleks tagatud turvaline kodutee ja mitmekülgsed õppimis- ja vabaaja veetmise võimalused.

Kui sul ei ole ükskõik, mis Albu vallast saab, tule valima.

Kandidaat nr 106 CLAIRE MILJUKOVA

Sündinud: 1 märtsil 1975 aastal Kehtnas.
Elukoht: Albu küla, Albu vald, Järvamaa. Albu valda asusin elama 2003 aastal. 

Haridus: Olen lõpetanud Olustvere Kõrgema Põllumajanduskooli agronoomia eriala ning 2008 aastal Tallinna Pedagoogilise Seminari noorsootöö erialal. 2009 aastal läbisin täiendkoolituse sotsiaaltöö erialal Tartu Ülikoolis.

Töökogemus: 2003 aasta sügisest asusin tööle Albu Põhikooli sekretär-huvijuhina, kus töötasin 2008 aastani. Hetkel viibin lapsehoolduspuhkusel, kuid alates 2008 aastast kuni tänaseni olen Albu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusnõunik, kellena on soov ka jätkata.
Eelnevalt olen 8 aastat töötanud eraettevõtluses õmbleja ja klienditeenindajana.

Olen vabaabielus ja peres kasvab kolm last (Ingeri-Helena 16a, Õnnela 9a, Sädeli 1a)

Olen MTÜ Haridus- ja kultuuriseltsi „Üksmüts“ juhatuse liige.
Vabatahtlikuna olen aidanud teostada ja ellu viia erinevaid noorsootöö projekte Albu valla noortele, koostöös Ambla valla noorsootöötajaga oleme läbi viinud ühiseid koolitusi, õppepäevi ja üritusi Ambla ja Albu valla noortele. Olen Eesti Skautide Ühingu liige.
Sotsiaal- ja haridusnõunikuna töötades algatasin koostöö  MTÜ Süda-Eesti Sotsiaaltöökeskusega, mis aitas ellu viia majandusraskuste ajal erinevaid projekte lastevanematele ja töötutele.

Meie väikeses vallas on kõik inimesed noorest vanani olulised ja vajalikud. Pole tähtis tema staatus ega päritolu, tähtis on, et ta oleks kaasatud vastavalt oma soovil ja võrdselt teiste vallakodanikega meie ühiskonnas. Tänaseks loodud teenused ja võimalused peavad olema kättesaadavad kõigile. Lapsevanemana pean tähtsaks mitmekülgse huvitegevuse ja hea hariduse võimaldamist kodu lähedal, mis on kättesaadav kõigile lastele.

Kandidaat nr 107 SIRLE GUNIN

Sündinud: 17. augustil 1977 aastal Järvamaal Albu vallas.
Elukoht: Kaalepi küla. Albu vald Järvamaa
Haridus: Koolihariduse algustee sai alguse Albu Põhikoolist ja edasi kulges Rakvere Kutsekeskkooli
Töökogemus: Olen töötanud OÜ Preskosas meistrina. Hetkel olen kodune ja kasvatan oma kolme last.
Huvideks on kirjandus ja ühiskonnaelu.

Albu vallas olen elanud terve oma elu, siin on väga tore elada aga rohkem tuleks panustada noorte võimalustesse mitmekülgselt areneda. 
Vabatahtlikuna juhendan  Kaalepi külatoas noori, olen tegev Kaalepi näitetrupis "Kratt" ning aitan korraldada noortelaagreid ja väljasõite. 
Ärgem unustagem ka meie vanemaid inimesi kes juba täna vajavad abi ja toetust oma igapäevaelus.

Kandidaat nr 108 KRISTJAN SOMMER

Sündinud: Tallinnas
Elukoht: Albu küla. Alates 2004 aastast.

Haridus: olen õppinud Tallinnas Muusikakeskkoolis ja Soomes Lahti keskkoolis
Töökogemus: Ametilt olen alates tööealiseks saamisest olnud vahelduva edukusega ettevõtja, valdkondadeks toitlustus,ehitus,tööstus.

Kõik lapsepõlve suved sai veedetud Albus. Koht sai sedavõrd armsaks,et tekkis unistus maale kolimisest, mis täitus 9 aastat tagasi. Tahan julgustada inimesi mitte linna põgenema, vaid aitama kaasa oma kalli kodukoha
allesjäämisele ja arenemisele.  Minu südameasjaks on see, et ka maal oleks võimalik leida tasuvat tööd, tarbida kvaliteetseid teenuseid ning oleks huvitav ja inimväärne elu nii noortel kui eakatel.

Kandidaat nr 109 HIRVO RANNU

Sündinud: Kaalepi külas. 
Elukoht: Kaalepi küla,  Kaalepist lahkusin 1990. aastal ja tagasi tulin 2001. aastal. 

Haridus: Keskhariduse omandasin Aravete Keskkoolis ja kõrghariduse Eesti Põllumajandusülikoolis, mille lõpetasin diplomeeritud agronoomina. 

Töökogemus: Pärast ülikooli töötasin kaks aastat Raplamaal väikeses aiandis juhatajana ning neli aastat riigiametnikuna Taimetoodangu Inspektsioonis ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis. Viimased kaksteist aastat olen ajanud Kaalepis oma rida, toimetades isiklikus põllumajandusega tegelevas ettevõttes. 

Kuulun EELK Järva-Madise kogudusse ja olen hetkel koguduse juhatuse esimees. Vabal ajal tegelen seiklusspordiga ja laulan Albu segakooris Sink Sale Proo.

Kandidaat nr 110 HEIKKI UBALEHT

Sündinud: 8. augustil 1968 Tartus
Elukoht: Pullevere küla,

Haridus: olen lõpetanud Paide 3. Keskkool.Luua Kõrgem Metsakool, lõpetanud 1994. aastal.

Töökogemus: Olen olnud metsanduses tööl alates 1994-ndast aastast ja samast ajast ka Albu valla elanik.

Alguses Rava Metskonna metsnikuna ja sealt edasi erametsa konsultandina Albu vallas, ning veel meie naabervaldades.
Oma praeguse tööandja, Metsä Forest Eesti AS, juures olen olnud tegev 15 aastat.

Tegelikult kolisime siia elama Tallinnast, kus olin pereelu alustanud ja meile oli sündinud esimene poeg.
Tulin siia kindla eesmärgiga, luua oma lastele oma arusaama järgi võimalikult hea ja turvaline kodu.
See eesmärk on õnnestunud, Meil on kokku kolm poega, me elame omas kodus, mis asub omal maal.
Miks just Albu, täiesti juhuslik, siin lihtsalt õnnestus saada erialast tööd metsanduses. Arvan, et iga teine vald ja küla eestimaal oleksid samuti sobivad olnud aga siin ma nüüd olen ja pean seda kanti oma koduks.
Oluline ongi hoolida sellest mis on sinu ümber, nii inimestest, kui keskkonnast. Eestimaa on nii väike, et siin ei ole ruumi rivaalitseda naabriga, naaber vallaga, naaber maakonnaga.
Teenuseid ja hüvesid mida igapäevase elu korraldamiseks vajame on rumal raisata ning killustada. Nende peale kulub ju meie raha ja aeg.

Oleme oma perega siia tulnud selleks ,et jääda.

"Erapooletus: häda, ehk- hooletus!"
Nii on kirjutanud Juhan Liiv.

Sada aastat tagasi oli kõik samamoodi, kas teeme ise või oleme rahul sellega mida meile pakutakse.

12 september 2013

MEIE NIMEKIRI 2013 valimistel

10. septembril 2013 andis end kohalike omavalitsuste valimisel üles Valimisliidu Ühtlane Areng nimekirjas 10 inimest.

Meie nimekiri koos kandidaatide registeerimisnumbritega on järgmine:

nr. 101 Ester Valdvee
nr. 102 Aune Suve-Kütt
nr. 103 Tanel Liiva
nr. 104 Janno Rodendau
nr. 105 Teele Roosimägi
nr. 106 Claire Miljukova
nr. 107 Sirle Gunin
nr. 108 Kristjan Sommer
nr. 109 Hirvo Rannu
nr. 110 Heikki Ubaleht

Selle internetipäeviku kaudu anname esialgu teada oma valimisprogrammi eesmärkidest. Peale valimisi aga meie tegevusest volikogus.