18 november 2013

07.11.2013 Albu Vallavolikogu istungist lühike kokkuvõte

Püüame Albu valla kodanikele anda ülevaate, mis toimub kõigile avatud volikogu istungitel. Täpsema ülevaate saamiseks võid kasutada ise võimalust ja tulla kohapeale kuulama.

Koosoleku on protokollinud koosolekul osalenud volikoguliige. Kuna infot liigub palju on üks osa kirjapandud lühilausetega, et anda edasi põhiinfo.

Jüri – vastu tulles Aunele, toimub tänane volikogu istung Vargamäel. Edaspidi jääb siiski toimumiskohaks vallamaja. Pikad pinged on kahjulikud, seepärast otsustas Kalju Diana Kuusemaa küsimuse sellesse volikogusse võtta, mina oleksin selle küsimuse edasi lükanud.

Anita – üks küsimus tugiisiku töö jätkamine, projekt lõpeb 30.novembril
Kalju- hetkel suhtleb projekti asjus Egle. Tee vallavalitsusele ettepanek ja eks me siis arutame.
Jüri – seda jõuab siis järgmises volikogus arutada.

1.Vallavanema valimine
Kandidaatide esitamine:
Jüri – koduvalla liit on oma kandidaati juba enne valimisi tutvustanud.
Minu nimel esitan Kalju Kertmiku vallavanema kandidaadiks.
Hirvo  - koduvalla liitu ju ei ole, on IRL.
Jüri- mis seal vahet, varem olime seekord oleme lihtsalt IRL nime all.
Hirvo – meie valimisliidu poolt esitan vallavanema kandidaadiks Aune Suve-Kütt

Kalju – juhindun valla põhimäärusest, kus vallavanem ei pea end tutvustama. Lubadused on IRL programmis kirjas.
Aune – Kaljul on see eelis, et  teda teatakse. Olen siin elanud 1999.a. 2006. aasta sügisest Vargamäel perenaise ametit pidanud. Vallavanemal on suur vastutus valijate ees, pean oluliseks kaasata kuulata kõiki huvigruppe. Pean väga oluliseks meeskonda ja toetust valla inimestele ja asutustele. Väärtustan vallas elamise keskkonda.
Küsimused:
Anita – kas sul on midagi konkreetset silmas, et elukeskkonda parandada.
Aune – elukeskkonna tingimused on olemas, kuid inimesed neid ei kasuta. Kogukonnatunnetus ja üheskoos tegutsemine. Rahvamaja juhtaja on jäänud üksi ja otsinud meeskonna väljastpoolt. Turvalisus on ka oluline, laste ja lapsevanemate harimine.
Jüri – kuna tegemist on uue liikmega, siis mis on sinu nägemus Toiduaidast ja Valgehobusemäe keskusest. Mis neist peaks saama? 
Aune – mõistlikud analüüsid teha. Tegemist on valla allasutustega, millede rahastamine toimub valla eelarvest ehk kuhu läheb meie raha, aga kust meie ehk valla kodanikud tagasi midagi ei saa. Ehk siis, teenused peaksid olema valla kodanikele soodsamad.
Mina näen, et need asutused võiks rendile anda.

Häältelugemiskomisjon:
Ettepanekud:
Marika esitas Ester Valdvee
Jüri esitas Marika Tamtiku
Aune esitas Anita Homini.

Tulemus:
Kalju Kertsmik 7 häält
Aune Suve-Kütt 4 häält
Jüri- valituks osutus Kalju Kertsmik.

2. Vallavanema töötasu määramine
Jüri – vallavanema töötasu määramine. Ettepanek jätta töötasu samaks 1810.
Aune – mis on vallavanema palga aluseks?
Jüri- volikogu otsus.
Ester- vähendada 10% ulatuses, seoses teatriprojekti suure kahjumiga (20 000 eurot).
Jaak- kaua see palk on kehtinud?
Jüri- üleeelmine aasta tõusis.
Anita- kas on veel mingeid kuluhüvitisi
Jüri – isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon
Ester – kui suur summa iga kuu
Kalju – keskmiselt kuus 500 – 600 (2000-2400kilomeetrit kuus)
Ester- siis läheb erisoodustuse alla.
Vello- auto teema tuleb arutusele aasta alguses.
Jüri- eelarve on sellega arvestanud.
Kalju- tänu sellele, et siin on toimunud teatriprojektid antakse ministeeriumitest lihtsamalt raha, näiteks Kultuuriministeerium Vargamäe muuseumile. Tänu minu initsiatiivile kõik toimib. Minu läbirääkimistulemustel tuli Vargamäele „Vanad ja noored“. Selline vorm nagu meil, õigustab end. Jooksvad kulud teevad tasa jooksvad tulud. Tänu Valgehobusemäele on tekkinud üle 100 majutuskoha. Ettevõtlus areneb.
Marika – teatriprojektide puhul kunagi ei tea ju ette, kas tuleb kahjumiga või kasumiga. Aga ta toob tuntust ja inimesi valda.
Anita- töötasu võrreldes teiste omavalitsustega?
Jüri- noh, ei tea.
Hirvo- Järvamaal neljas Paide, Türi ja Roosna-Alliku järel.
Jüri – palgasuhe teiste omavalitsustega pole võrreldav, sest Kalju tegeleb Valgehobusemäe, Toiduaida  ja teatriprojektidega.
Hirvo- kas ta peab nendega tegelema? Mõlemal asutusel on oma juht.
Kalju – Tänu Valgehobusemäele on ka toiduaidal parem seis, sest toiduait ainult koolilaste toitlustamisega ei kataks oma kulutusi
Ester- mitu toitlustusettevõtet on tänu sellele valda juurde tekkinud?
Aune – kas kilomeetri hind on võrdne teiste ametnikega?
Jüri – jah, sisaldab ka bensiini. Paneme hääletusele.
Anita- Aune läks korraks välja.
Jüri- ega sellepärast volikogu töö seisma jää.

Hääletati vallavanema palk 1810 eurot – poolt 7 häält, vastu 3 (Aune oli sell ajal ruumist väljas).

3.Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine
Jüri – kas viis või seitse. Oleme arutanud ka 7 liikmelise vallavalitsuse poolt.
Ahti- vallavalitsuse liikmete arvu ettepaneku teeb vallavanem mitte volikogu.
Kalju ettepanek – jäime ikka 7 liikme juurde, et väljastpoolt inimesi kaasata.
Anita- kes need siis on?
Kalju- vastavalt põhikirjale esitan kahe nädala pärast.
Hirvo- kas tegemist on tasuliste kohtadega?
Kalju- Vallaametnikud ja valla allaasutuste töötajad vallavalitsuse liikme tasu ei saa, väljastpoolt inimesed saavad.

Otsustati: vallavalitsuse liikmete arv 7

4.Volikogu esimehe töötasu määramine.
Jüri – seni on töötasu olnud 360 eurot. Selle all on ka majanduskomisjoni esimehe töö ja isikliku sõiduauto kasutamine. Jätta see esialgu samaks. Paraku oleme sõitnud ka JOLi koosolekutel eraldi.

Otsustati: 360 eurot - kõik poolt

5.Revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine
Jüri- tutvustab korda. Seni on olnud kolme liikmeline, kas suurendame või jätame samaks?
Aune – kas praegune kolmeliikmeline revisjonikomisjon on tööga hakkama saanud?
Jüri- Maiu vastab.
Maiu – revisjonikomisjonis oleme teinud oma tööplaani ja vastavalt sellele tegutsenud.
Vello – ja oleme jõudnud kõik kohad läbi käia.
Aune – valgehobusemägi?
Maiu – mina initsiatiivi ei näidanud ja see jäigi käimata.
Jüri – peaks saama sellised komisjonid, et need töötaksid, mitte et arvestame mittetöötavaid liikmeid.
Vello – me ka ei teinud Heikki puudumisest probleemi.
Aune- äkki tuleb vahepeal liige,  kes ei osale, välja vahetada?
Jüri – ma loodan, et keegi ei ole komisjonis hüvitise pärast, sest need on meil väikesed. Jääme siis kolmeliikmelise revisjonikomisjoni juurde. Ahti, kuidas see meil siis käib?
Ahti- tutvustab omakorda isiku valimise korda.

Komisjoni esimehe kandidaadid:
Jüri – meie oleme teinud ettepaneku Jaak Madisson
Ester – meie valimisliidu poolt Hirvo Rannu
Jüri – kas keegi soovib end tutvustada
Jaak – olen terve elu vallas elanud ja et tagada komisjoni töö, annan endast parima.
Hirvo –  kõik siinviibijad tunnevad ja teavad mind suurepäraselt, seega ei ole põhjust pikemaks tutvustuseks.
Aune – kas teil on komisjoni juhtimise kogemus.
Jaak – mul ei ole, kuid loodan, et teistel liikmetel on see olemas. Tegutseme ühtse meeskonnana.
Hirvo – juhtisin keskkonnakomisjoni üleeelmises koosseisus,  revisjonikomisjoni kogemus EELK-st.

Häältelugemiskomisjon sama

Tulemus: Jaak Madisson 8 häält
Hirvo Rannu 3 häält

6. Revisjonikomisjoni liikmete valimine (kaks liiget)

Ettepanekud:
Jüri – Maiu Mäe
Hirvo – Ester Valdvee
Vello – Hirvo Rannu
Hirvo ei ole nõus
Jaak – Tanel Liiva
Tanel ei ole nõus

Häältelugemiskomisjon – Estri asemel Aune.
Ahti- komisjoni liikmeks valituks saab kaks enim hääli saanud kandidaat.

Tulemused:
Maiu Mäe 5 häält
Ester Valdvee 6 häält

7. Alatiste komisjonide esimeeste valimine.
Jüri – meil on neli komisjoni keda on vaja valida. kas teha komisjonid ükshaaval või kõik komisjonid korraga
Hirvo – kuidas koos käib?
Ahti – (näitab valimissedelit, kus on neli komisjoni peal, iga komisjoni taha tuleb kirjutada kandidaadi number keda eelistad)

Jüri – eks me oleme komisjonid omakeskis läbi arutanud.

Kandidaatide esitamine:
Aune – majanduskomisjoni esimeheks Hirvo Rannu
Jüri – meilt Jüri Kommusaar
Tanel – keskkonnakomisjoni esimeheks Ester Valdvee
Jüri – meilt Ester Valdvee
Kalju – sotsiaalkomisjoni esimeheks Anita Homin
Ester – Hirvo Rannu
Kalju – haridus – ja kultuurikomisjoni esimeheks Marika Tamtik
Tanel – Aune Suve-Kütt

Häältelugemiskomisjon: Maiu, Jaak, Tanel

Tulemus:
Majanduskomisjon – Hirvo 4 ,  Jüri 7 häält
Keskkonnakomisjon – Ester 11 häält
Sotsiaalkomisjon – Anita 7, Hirvo 4 häält
Haridus- ja kultuurikomisjon – Marika 6, Aune 5 häält

8. Volikogu komisjonide aseesimeeste valimine
Kandidaatide esitamine:
Ester – majanduskomisjoni Tanel Liiva, haridus- kultuurikomisjon Aune Suve-Kütt
Jüri – majanduskomisjoni Vello Kleitsman, sotsiaalkomisjon Marika Tamtik, haridus- ja kultuurikomisjon Aune Suve-Kütt. Me siin arvasime, et keskkonnakomisjon võiks teile jääda. Me isegi ei arutanud seda, kes seal olla võiks. Ester nimeta ise.
Ester – Kes tahab? (keegi ei taha)  Vello Kleitsman.


Häältelugemiskomisjon – Taneli asemel Anita.

Tulemus:
Majanduskomisjon Tanel 5,  Vello 6 häält
Keskkonnakomisjon Vello 9 häält
Sotsiaalkomisjon Marika 9
Haridus- ja kultuurkomisjon Aune 11

9.Vallavanema puhkusele lubamine
Jüri- kuna vallavanemaks jäi Kalju, siis lubada ta puhkusele 16 päevaks nagu kirjas on.
Ester- kas eelarve jõuab ikka volikogusse, kui vallavanem puhkab?
Kalju - Eelarve saab novembri lõpuks valmis ja tuleb detsembri volikogusse.
Puhkusele 28.11- 13.detsember

10.Informatsioon Diana Kuusemaa ja Kalju Kertsmiku pöördumistest

(Loe ka Diana Kuusemaa pöördumist)

Jüri – Kalju annab oma pöördumise suuliselt siin samas. Kas kõik on Diana pöördumise saanud? Kuna pöördumine tuli 1-2 päeva enne volikogu, siis seisukoht oli, et las uus volikogu arutab. Kas Diana pöördumine on vaja ette lugeda? (keegi ei soovi) Kalju arvas, et teeb endapoolse pöördumise, kuna kohati on asi teisiti.
Kalju – kuna ma võin selle teha kirjalikult või suuliselt, siis mina otsustasin, et teen suuliselt.
Jüri- kuna Diana on tulnud otse koolist, siis Kalju on talle palju vastu tulnud.
Kalju-Ma ei pea õigeks tegemata tööde õigustamiseks valetada. Rahuolematus Diana suhtes on 2012.aasta lõpust. Olen temaga korduvalt vestelnud. Professionaalsusest ei saa rääkidagi. Euroabi jagamisel tekitas lisatöö teistele ametnikele. Kümnetelt tuli suulisi kaebusi. Ametnik ise kiidab end üles. Vallasekretär ei teadnud puhkusepäevadest midagi.
7. oktoobril vormistati kõik puhkusepäevad takkajärgi, mis lisati juuli käskkirja.
Eriti probleemne 2013 kevadest.
18. märtsist avaldus elama asumiseks USA-sse,19.aprillil tuli avaldus uuesti teenistusse asumisele ilma konkursita. Hooldus- ja haiguspäevad aprillis mais, juunis.
Kunagi ei tõstnud temaga vesteldes häält. Püüdsin temaga koos olukorda lahendada.
Rääkisin perearstiga.
Ester Valdvee süüdistas volikogus ametnikke. Sain Ester Valdvee selgituse alles järgmisel volikogul.
Jutuajamine lõppes sellega, et ametnik esitas lahkumisavalduse.
Minu süü, et pole piisavalt järelvalvet teinud ja ametnik tegi seda, mida tahtis. Vabandasin, et olin teda alusetult süüdistanud. Ametnik kirjutas dokumentidele alla kui sotsiaal- ja haridusnõunik. Iga ametnik peab teadma, mis eelarve rea peal toetus on, sest see maksti välja muusikakooli toetuste arvelt. Ka puhkusepäevadest, vallasekretär ei teadnud puhkepäevadest midagi ja ei pidanud mingit arvestust.
Puudustest:
Pidi vastama maavalitsuse märgukirja kohta, vastus viibis.
Juhtimisplaanid, kodukülastusaktid jm tõsised puudused lastekaitse kohta.
Olen korduvalt rääkinud, et koostatakse hooldustöötaja ametijuhend, kuid pole seda siiani saanud.
Suvise euroopa liidu toetuse jagamine - see oli kaootiline ja ei jõudnud sinna kuhu vaja.
Ametnik pole pakkunud lahendus puuetega laste probleemidele.
Peab tõdema., et ta pole täitnud ametijuhendis olevaid kohustusi.

Hirvo – miks ei saa kirjalikult?
Aune – kas selle vastuse on saanud ka Diana?
Jüri – ei, kuid ta saab selle vastuse esimesel tööpäeval. Antud situatsiooni saab lahendada omavahelises kontaktis - see on vallavanema ja ametniku vaheline asi.
Vallavolikogu otsustab vallavanema üle.
Hirvo – miks ei lastud inimesel ära minna, kui ta selleks soovi avaldas.
Jüri, Kalju, Marika segamini- ta ei ole adekvaatne ega anna päris täpselt aru mida ta teeb. Kalju hoidis teda tegemast suurt rumalust.
Jüri – Diana pöördumises: ma ei olnud suuteline või ei mäleta, kas ta andis aru, mida rääkis.
Olen seda asja uurinud valla töötajatega ja nende hinnangut. Dianale ei tulnud üheltki valla töötajalt toetust. Kui tuleb tööle, siis et nad oleksid suutelised omavahel rääkima. Olen Kaljuga 21 aastat koos töötanud ja ei ole karvupidi kokku läinud.
Hirvo- ikkagi ma ei saa aru, kui sa ei olnud tema tööga juba eelmisel aastal rahul, miks sa ta siis uuesti tööle võtsid? Ta avaldas kaks korda soovi ära minna ja sa ei lasknud?
Tanel – miks siis võeti tööle tagasi.
Jüri – siin tuldi vastu
Marika – inimene on endast nii väljas, Kalju andis võimaluse ja Diana ei mõtle, mida ütleb.
Ahti – peale selle kui ta esimest korda avaldust esitas, tegime konkursi, kuid see nurjus ja Kalju ise pöördus ta poole.
Kalju – inimesele tuleb alati anda võimalus enda muutmiseks. Ma ei läinud seda teed, et avaldus rahuldada.
Jüri – seoses ema haigusega on ka Kaljul uus olukord.
Kalju – õnneks on Eglel mõlemas noortekeskus noortejuhid.
Jüri – Diana peaks tooma eelnõud sotsiaalkomisjoni aruteluks. Me ei saa kellegi käitumist hinnata. Kui ta tuleb tööle tagasi, siis tuleb selgeks saada, kas ta jääb tööle edasi või mitte.


Komisjonide koosseisud
Komisjonide esimehed jälgida, et liikmed osaleksid komisjoni töös.
Liikmete kohta ettepanekud nädala jooksul. Volikogu komisjoni liikmeks võivad olla volikogu liikmed.

Jüri – volikogu toimub iga kuu kolmandal või neljandal neljapäeval või võiks see olla ka neljapäev?
Hirvo – neljapäev sobib.