19 märts 2014

27.02.2014 Albu Vallavolikogu istungist lühike kokkuvõte

Kohal kõik volikogu liikmed - IRL-Jüri Kommussaar, Vello Niinsalu, Maiu Mäe, Jaak Madisson, Anita Homin, Marika Tamtik, Vello Kleitsmann;  Valimisliit Ühtlane Areng- Ester Valdvee, Tanel Liiva ja Janno Rodendau. Hirvo Rannu saabus natuke hiljem.
Kantakse ette päevakord ja see jääb samaks.

1. Albu valla 2014. aasta eelarve kinnitamine.
Jüri: sõna Kalju Kertsmikule
Kalju: on tehtud veel mõningad muudatused võrreldes II lugemisega.
TULUD: Lisandunud on metsamaterjali müük ja kulu Männil. Küttepuud 40tm tulevad vallamajja. Vähenenud riigivahendid- õpetajate töötasu, täiendkoolitus, koolilõuna jne. Algselt oli aluseks võetud 12% palgatõus õpetajatel, tegelik on umbes 4,5%.
Suurenenud on tasandusfond ja investeeringud. Toimetulekutoetuse summa vähenes.
Tulude vähenesid kokku 15596 eurot, sama palju vähenes ka kulude pool.
Tulude kohta kellelgi küsimusi ei ole.
KULUD: vähendada vallavalitsuse töötasu noorsootöötaja ühe kuu töötasu võrra ja läheb noorte ürituste alla. Metsmajandus kulu 1500€ (transport, raie).
Elamumajandus – KÜ Künka valla korteris vahetada verandauks ja aken.
Noortekeskuse töötajatele arvestatud eraldi töötasu.
Rahvamaja – 2013 jääk, laulu-ja tantsupeo toetus 600€. Albu PK-le sama 1500€.
Koolid, lasteaiad- riigi osa vähenes, juurde tuli investeeringu toetus, vastavalt õpilaste arvule.
Kokku 15596€.
Kalju Estri küsimustele: metsamaterjalist tuli küttepuu vallamajja, palk läheb müüki. Laulu- ja tantsupeotoetus on alles sellel lugemisel teada, kuna eelarve tervikuna oli alles veebruari lõpus ja Küllil ei olnud see varem teada.
Ester: Hariduse riigi finantseerimisest- õpetajate palgakasv on 4,5%, see on väiksem kui valla teiste palgasaajate ettenähtud palgakasv. Õpetajatele peaks olema samuti tagatud 5% palgatõus.
Kalju: vallaeelarvest pole sellist raha võtta. Eelmisel aastal tõusis õpetajate palk 10%. Tänases Järva Teatajas oli, et Albus on ühed kõrgeimad palgad õpetajatel Järvamaal
Marika: kas need numbrid olid täiskoha järgi. Meil selliseid palku ei saada.
Ester: Rahakotis ei tunneta et palk selline?
Marika: Maiega (Rambi) arutasime seda, me ei saanud aru, kust selline number saadud on. Õpetajad saavad miinimumi.
Kalju: enamuses omavalitsustes ei tõusnud õpeatajate palk, teised omavalitsused maksavad veel juurdegi
Ester: Kas koolitustoetuse vähenemine on palju mõjutav?
Marika: Kasutame tavapäraselt ära umbes 50% eelarves märgitust. Palju on tasuta koolitusi.
Ester: seletuskirja kohta on küsimusi. See on muutunud.
Kalju: Külli viis muudatused sisse, tuleks tema siia kutsuda.
Ahti: Külli ütles, et tema muutis ära ainult tabelites olevad numbrid
Ester: tabelite vahel olev tekst on siiani muutmata. Põhitegevuse tulud on vähenenud võrreldes esimese lugemisega, nüüd -2,8% . Vähenenud ka kaupade teenuste müük. Spordi- ja puhkeasutuste tegevus vähenenud 25 854 eurot. Ka muud majandustegevuse tulud. Personalikulud on suurenenud 5,3%.
Kulude struktuuri järgi – värviline graafik: võrreldes eelmiste aastatega personalikulud suurenevad, majanduskulud vähenevad. Tundub, et personalikulud suurenevad majandamiskulude arvelt. Tehakse kärpeid selleks et maksta rohkem palka.
Kalju: püüame säästlikumalt majandada. Tööjõukulud tõusevad – juulist ka koduhooldustöötaja. Palgatõus on 5%. Seletuskiri on tehtud vaid esimeseks lugemiseks, vastu võetakse juriidiline tekst. Seletuskirja saame panna Riigi Teatajasse kui tahame.
Ahti : valla veebilehele läheb üles
Ester: siiani on sees ka vead millele juba esimesel lugemisel tähelepanu pöörasin, praegu on hajaasutuse programm. Teedele läheb 35500 vähem.
Kalju: see oli juba teiseks lugemiseks vähem
Ester: kõige rohkem on eelarves vähenenud haridusega seotud kulud
Kalju: kui võrrelda tegeliku eelmise aasta eelarvega. Tuleb vaadata, mis on tegelikud kulud.
Ester: ka sotsiaalvaldkond on vähenenud
Kalju: see on sünnitoetuste arvelt, 3000 võibolla küll
Ester: kas makstakse niipalju toetust, et on võimalik sünnitoetuste pealt 3000€ kokku hoida?
Kalju: sünnitoetus on kahes jaos.
Jüri: kas on ettepanekuid. Teen ettepaneku eelarve vastu võtta
Poolt 7, vastu 4 häält (VL Ühtlane Areng)
Ester: oleme sellise eelarve vastuvõtmise vastu, kuna selline eelarve ei ole jätkusuutlik. Iga aasta kärbitakse sealt, kust ei tohiks kärpida. Et eelarve oleks jätkusuutlik tuleks raha investeerida sinna, mis on valla jaoks oluline. Pean silmas haridust.

2.  Albu valla ettevõtlustoetuse määramise korra muutmine

Sõna saab Taemar Pai: eelmise korra määruse projekt on üle vaadatud. Üks puudus oli veel seoses lõpptähtaja määramisega. Kuna määratud algusaeg siis tuleks määrata ka lõpptähtaeg. Lisasin eelnõusse ühe punkti. Jagan laiali uue eelnõu, vabandan et eelnevalt ei olnud.
Jüri: tagasisidet ei ole saanud, et lõpptähtaja määramine ei sobi. Määrus peab olema ettevõtjale ja vallale sobiv.
Anita: kui pikk on praegu projekti elluviimise aeg?
Taemar: 12 kuud
Ester: kui taotluse lõpptähtaeg on 1.oktoober, siis nüüd on selleks 1,5 kuud.
Jüri: praegu oli probleem pigem sellest, et taotlejad olid teisest vallast. Kui tuleb tagasiside et sellisena ei sobi, siis saab vajadusel uuesti üle vaadata.
Taemar Estri küsimusele: nõuded toetuse saamiseks - arvan, et  ei tule probleemi. Toetuse väljamaksmiseks peab olema ettevõte äriregistrisse kantud.
Ahti: asutamisdokumendid peavad olema olemas.
Taemar: usun, et vastuolu ei teki
Ester: võtame määruse muudatuse vastu, sest usume et vastuolu ei teki?
Taemar: täiendada ka § 5 lg 2?
Jüri: kas täna on konkreetseid ettepanekuid?
Taemar: kohe kui eelarve on vastu võetud, teatame, et saab toetust taotleda.
LÄKS VAIDLUSEKS
Jüri: kas lõpptähtaeg 1.oktoober jääb sisse või ei?
Vello K: selle võiks uuesti majanduskomisjonis läbi vaadata, mitte täna vastu võtta
Taemar: minu meelest praegu vastuvõtmine ei tekita probleemi
Ester: eelmisel korral juba räägitud, et 1.oktoober piirab täitmise aega.
Ahti: periood lühike. Eelarve vastuvõtmisest 1. Oktoobrini.
Janno: taotlust ei saa esitada kui on 12 kuud vana firma, kui tekib hea idee siis kui firma on 8 kuud vana ja praegu vaheperiood, siis ei saagi ju üldse toetust taotleda.
LÄKS TAASKORD VAIDLUSEKS
Vello K: see ei ole stardiraha, vaid tunnustus
Ester: abikõlbulikud kulud peavad olema
Hirvo: tunnustus küll, aga reaalne tegevus ja raha on taga.
Jüri: kas on ettepanekuid?
Ester: selle tähtaja panemise eesmärk on see, et vallavalitsusel oleks lihtsam?
Janno: taotleja jaoks teeb see asja keerulisemaks
Taemar: mingi lõpptähtaeg peab olema, kasvõi siis 31.12. täna lisatud viimane punkt jääks sel juhul muutmata
Jüri: teen ettepaneku hääletada. Kas lõpptähtaeg 1.10 või 31.12.
Ester: määruse § 7 lg 4 on vaja korrigeerida?
Taemar: jääb selliseks nagu on, §7 lg 4 muutmata
Ester: võiks pakkuda 15.12. kuupäeva
Hääletus: 1) 1.10 lõpptähtaeg- poolt Jüri ja Vello N
   2) 15.12 lõpptähtaeg- poolt ülejäänud 9
Ahti: võtta maha jõustumine, jõustub kui Riigi Teatajas

3. Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine.

Jüri: tegelikud palgaastmed on 10-15 astme kandis. Esimene ots on tõusnud rohkem kui kavandatud 5%.
Kalju: 1 ja 2 aste tõstetakse 10,9%, 3 aste 11,3 %, alates 4. astmest 5%.
Ester: kui võrrelda 4. ja mõnda teist, siis madalama ja kõrgema vahel raha 5% suurendab ebavõrdsust veelgi.
Lisa  2- palgaastmete jaotus. Millised töötajad milliste astmete kohta käivad? Millised on ametikohad?
Miks üldse suuremaid astmeid näidata, kui nende järgi ei maksta?
Jüri: näitama ikka peab, võibolla kunagi kasutame.
Kalju: ebavõrdsuse kohta- keskmiselt tõuseb 30-35€, sama suurusjärk on 20. astmeni välja. Tippspetsialistidel on ka vastutus suurem. Juhid on 24/7 tööl.
Ester: Kes teeb tööd 24/7? See on töölepinguseaduse rikkumine
Kalju: paljud mõtlevad tihti tööle ka töövälisel ajal
Külli: statistikat mul ei ole. Palgaastme määravad asutuste juhid, minul konkreetset ülevaadet ei ole, et kes millise jaotuse järgi palka saab. Mina selle järgi ei tööta, mina töötan käskkirja järgi.
Ester: kas juhid lihtsalt valivad sobiva astme ja määravad?
Marika: keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid on nt keskeri haridusega õpetajad, nt abid. Kõrgkvalifikatsiooniga on nt lasteaia õpetajad.
Jüri: tegelikud palgad on umbes 10-15,16 astme vahel (534,84-666,79 eurot kuus).
Janno küsis midagi palkade kohta
Jüri: Janno, see ei ole sinu otsustada, kes kui palju palka saab, seda määrab asutuse juht.
Janno: ma tahaks lihtsalt teada, millise astme või jaotuse järgi mis ametikohad siis palka saavad. Kas palka määratakse ainult hariduse järgi?
Külli: juhtide palgad määrab vallavalitsus
Janno: kas on juhti, kes saab ka kõige kõrgema astme järgi (1499,13€ kuus)
Külli: ei ole. Samuti ei määrata selle järgi palkasid vallamaja töötajatele. Sellega määravad vaid allasutused. Varem oli jaotus tehtud lihtsamaks. Võiks panna ka edaspidi kohtade nimekirjad selgituseks juurde.
Ester: viimane aste saab palka 5% juurde 75 eurot, keskmine umbes 30. Teiste valdade sarnastes määrustes on lahti löödud ja miinimum ja maksimum astmed määratud
Külli: eelmisel või üleeelmisel aastal venitati palga astmete vahemikud suuremaks
Hääletus: Poolt 7, erapooletud 4 - VL Ühtlane areng liikmed

4. Volikogu esimehele töötasu määramine.
Jüri taandab ennast selle punkti arutelust.
Vello K: Rakendatud 5%. Enne oli palk 360 nüüd 378 €.
Hääletus: Poolt 8, vastu 0, erapooletud 2-Ester ja Hirvo

5. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise korra muutmine.
Jüri: tõstetud 5%.
Hääletus: Poolt 7, erapooletud – 4 (VL Ühtlane Areng)

6. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks munitsipaalomandis olevale maale.
Helve: taotlus esitati detsembris, aga siis polnud teed veel katastris.
Taemar: Kaalepi internetivõrgu laiendamine. Plaanivad veel laiendada. Praegu puudu punkt, et kui veega midagi juhtub, siis Elioni kutsumiseks ei peaks neile maksma, praegu peab. Kaablid pannakse veetrasside kohale. Ehitusluba on väljastatud, ei paigaldata enne kui veetrassid on tehtud.
Jüri: kas notariaalsesse lepingusse saaks lisada, et ei pea maksma, me ei tea. Kui Elion nõus ei ole siis ei saa ja tuleb sellisena sõlmida.
Hääletus: Poolt 11

7. Kinnisasjade võõrandamine. (Albu garaažid)
Jüri taandab ennast arutelust, ka tema nimi on otsuses.
Taemar: huvilistega on kokku saanud, asja arutatud majanduskomisjonis. Need, kes tagasi tahtsid, ka saavad. Üks tervikosa läheb avalikule enampakkumisele.
Kokku saavad boksid tagasi 4 inimest, kokku 7 boksi.
12-st boksist 5 lähevad enampakkumisele.
Janno: meil on info, et on veel üks huviline, kes seal garaažiboksi kasutab.
Taemar: teised on kõik loobunud, nendega on kõigiga ühendust võetud
Ester: seletuskirjas on et ei kasutata. Tegelikult ju kasutatakse. Reformist siin juttu ei ole, on, et  kasutatud alates 1982st aastast.
Taemar: peremehetuse teel on tehtud. Peaks äkki kõik hoopis panema avalikult müügile?
Ester: vallavara eeskiri p 5 – avalikud huvid, arengukavad
Taemar: seda muudeti
Ahti: lisatud on, et „või muudel juhtudel volikogu otsusega“ , muudetud on umbes 5 aastat tagasi
Ester: kas on reaalne et neid bokse õnnestub võõrandada?
Taemar: üks ots jääb enampakkumisel. Kõik on sellega rahul, seda ei kasutata. Olen kontakteerunud ja teised on boksidest loobunud.
Janno: inimene, kes kasutab, on ostnud boksid ilma paberiteta, käest-kätte, Birgilt nt.
Helve: Birk ei olnud nimekirjas. Pole midagi teha
Janno: Annaks Tihasele vähemalt võimaluse mingisuguseid dokumente leida ja oma omandit tõestada?
Taemar: kui pabereid ei ole, siis on tal võimalik boks osta enampakkumisel
Vello K: kas on veel ettepanekuid, küsimusi?
Ahti: põhjendus saab olla vaid see, et vallale pole seda objekti vaja
Vello K: aastaarv ei määra
Ahti: ilmselt aastaarv seotud sisuga. Jätta aastaarv välja, neid mis senini kasutatakse, ülejäänuid ei kasutata.
Hääletus: poolt 6, erapooletud 4 (VL Ühtlane Areng)
Ester: Erapooletud, kuna pole päris korrektne. Saan aru, et inimesed ise pole asja korda ajanud ega ühendust võtnud. Tähtis on, et pärast ei jääks boksid vallale.

Jüri: järgmise istungi aeg on 21.03. kell 13:00.

Janno: Mul oleks üks küsimus, enne kui kõik laiali lähevad.
Kes kirjutab "Kodukaja"-sse volikogu istungi ülevaateid?
Ahti: Mina kirjutan.
Janno: Eelmise volikogu istungi kohta on kirjutatud et Kossar Siim lükkas ümber Hirvo Rannu arupärimises esitatud väite enda kriminaalkorras karistatuse kohta.                      
Tegelikult aga ei lükanud ju Kossar seda väidet ümber ja info tema karistuse kohta on ka kõigile vabalt kätte saadav „riigi teatajas“.
Jüri: Kossar ise ütles, et ta ei kanna kehtivat karistust ja meie lähtume sellest.